Fotowedstrijd

Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de vereniging organiseert de
heemkundige kring Jan Vleminck
in 2024 een fotowedstrijd.

Deelnemen kan tot 31/12/2024.
klik hier voor het reglement.


familie "van Havre (Schoten)"

 
367 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2019-02-09 14:42:46
#inventarisitembegindatum
einddatum
1HS.1/1.0.0Handboek voor Adriaan De Rop en Francoise vander Herbrugge, zijn echtgenote.01/01/1600
31/12/1699
2HS.1/2.0.0Stamboom familie van Havre. Worden o.a. vermeldt: Magdalena - Aloise - Jean Francois - Alexandre - Judocus - Henri van Havre e.a. zoals Catherina de Bie - Constance de Prince - Therese van Wesenbeek Anna Catherina van de Wassenbergh enz.01/01/1700
31/12/1799
3HS.1/3.0.0Genealogie familie van Havre. Worden vermeldt: Henri - Jean - Servais - Antoine - Ferdinand - Joos - Jean Franchois - Jean Michel en Jean Michel Antoine van Havre e.a..01/01/1700
31/12/1799
4HS.1/4.0.0Cornelis Struys bekent ontvangen te hebben uit handen van Franchois van Haveren de som van 240 gulden courant geld voor het maken van een altaar in de kapel van Norgerhout gestaan onder Deurne. Niet gedateert01/01/1700
31/12/1799
5HS.1/5.0.0Ignatius de Clercq bekent ontvangen te hebben uit handen van de heer van Havre de som van 14 pond wisselgeld voor het oude altaar dat hij kocht van de Franse Sodalitijd.20/07/1714
20/07/1714
6HS.1/6.0.0De heer Delmarmot bekent ontvangen te hebben uit handen van de heer van Havre, griffier te Antwerpen en executeur van het testament van wijlen zijn broer Henri van Havre, schepen te Antwerpen de som van 100 ponden Vlaams wisselgeld welke som gelegateert is aan de kerk van St. Willebrord volgens testament van 8 juni 1701.23/07/1714
23/07/1714
7HS.1/7.0.0De heren Choordekenen J.Bapt Greijns, provisoren van de parochiekerk St. Willebrordts te Borgerhout verklaren dat zij de som van 600 gulden wisselgeld mogen ontvangen dat wijlen Henrico van Havre bij testament van 8 juni 1701 heeft gelegateert aan vermelde kerk. In de volksmonds genoemd " de capelle van Onse Lieve vrouwe.09/06/1714
09/06/1714
8HS.1/8.0.0P.P. Desserzelles verklaart de broers Peeter en Arnoult Staes te hebben bezocht. Zij beweren geen documenten of bescheiden te hebben getekend.12/07/1674
12/07/1674
9HS.1/9.0.0Testament van Jonr. Aloijsius Anthonius van Havre, jongman. Testament opgemaakt door Simon Franciscus Janssenboij, koninklijk notaris van de getalle der stad Antwerpen. 28/06/1709
28/06/1709
10HS.1/10.0.0Kwestie van salicati, griffier van de hoofdbank van Deurne aan de Keizerlijke Souvereine Raad van Brabant.22/12/1733
22/12/1733
11HS.1/11.0.0Baron Van Wassenbergh verklaart ontvangen te hebben uit handen van Cornelius van Loot de som van 15 gulden voor 3 jaar en 3 maanden huur a rato van 20 gulden per jaar voor huur en het restant voor geleverde arbeid.26/12/1729
26/12/1729
12HS.1/12.0.0Huwelijkscontract tussen Jonker Carolus Joannes Stier en Jongvrouw Maria Josepha Antonia van Havre. Akte opgemaakt door notaris G. Deelen te Antwerpen.15/05/1794
15/05/1794
13HS.1/13.0.0Voor notaris Joseph vander Cruijssen te Antwerpen, verschenen Ignatius en Henrico Engelgrave, tresoriers, en Jacomo de Hase, rentmeester generaal der stad Antwerpen. Zij verklaren ontvangen te hebben van Henrico van Havre de som van 4.800 gulden tot inkoop van granen09/04/1699
09/04/1699
14HS.1/14.0.0Obligatie ten bedrage van 4.800 gulden voor Henricus van Havre ten laste van de stad Antwerpen. Akte opgemaakt door notaris Joseph vander Cruijssen uit Antwerpen. 18/03/1699
18/03/1699
15HS.1/15.0.0Afrekening en betalingen gedaan door Juffrouw van Havre, begijn in het begijnhof van Antwerpen aan notaris Allefeldt.01/01/1700
31/12/1799
<<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>>
0.006 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM