Fotowedstrijd

Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de vereniging organiseert de
heemkundige kring Jan Vleminck
in 2024 een fotowedstrijd.

Deelnemen kan tot 31/12/2024.
klik hier voor het reglement.


familie "de Weerdt - Rubens"

 
225 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2010-07-24 21:46:11
#inventarisitembegindatum
einddatum
1V.5/1.0.0Testament van Constantia Moens, geestelijke dochter, opgemaakt te Antwerpen door notaris Ambrosius Sebille. Begunstigden waren o.a. de O.-L.-Vrouwekerk te Antwerpen, de kapel van de H. Clara, de paters minderbroeders te Antwerpen, de paters van de congretatie Jesu, de paters capucienen te Antwerpen, de clarazusters, het prekerinnenklooster Antwerpen, het capucijnenklooster, de capucineressen van Antwerpen, Armen van Antwerpen, haar broer Adrianus Moens, Maria Fourment, Jan Vecquemans, Maria Vecquemans, Herman Cornelissen, Anna Goijnaertssen van de Graeff, Cornelia Vecquemans, Maria Agnes Helma, Anna Franchoise Helman, Baptista Moens en ten slotte haar dienstboden.17/08/1666
17/08/1666
2V.5/2.0.0Testament van Constantie Moens, geestelijke dochter, opgemaakt te Antwerpen door nots. Ambrosius Sebille. Begunstigden waren o.a. de kerkfabriek van de O.-L.-Vrouwekerk te Antwerpen, de kapel van het H. Sacrement, de minderbroeders, de paters van de congregatie Jesu, paters capucienen, de clarazusters, het klooster van de prekerinnen, de capucinessen van Antwerpen, den Armen van Antwerpen, Michiel Moens, Jan Moens, Jan Vecquemans, Maria Vecquemans, Cornelia Vecquemans, Anna Franchoise Helman, Bernard Moens, Hendrik Moens, Herman Cornelis, Willem Lunden, Constantin de Ruijsser. De laatste erfgenamen waren haar dienstboden.30/05/1678
30/05/1678
3V.5/3.0.0Inventaris van de goederen nagelaten door wijlen Constantia Moens, geestelijke dochter gestorven op 24 november 1678, gewoond hebbende te Antwerpen. Notaris Anthonij de Pieters de Jonge maakte deze inventaris op.25/11/1678
25/11/1678
4V.5/4.0.0Staat van de roerende en onroerende goederen van wijlen Constantia Moens, geestelijke dochter. Adriaen Goijnaertsen Vanden Graeff was executeur van haar testament. Deze beschrijving werd opgemaakt door notaris Anthonij de Pieters onder toezicht van Philips Schoijte, dienende binnenburgemeester van Antwerpen, en Max. Geraerdj, stadssecretaris van Antwerpen.14/08/1679
14/08/1679
5V.5/4.1.0Afrekening van het sterfhuis van Constantia Moens, overleden te Antwerpen op 24 november 1678. Deze afrekening gebeurde door Adriaen Goijnaertsen vanden Graef, executeur van haar testament.23/08/1680
23/08/1680
6V.5/5.0.0Huwelijksvoorwaarden afgesloten tussen juffrouw Regina de Weerdt en jonker Jacques Charles. De akte werd opgesteld te Antwerpen door notaris Jan van Vos. Getuigen waren Clara Rubens, Philip Rubens, C. De Weerdt, P.M. Charles, R. De Weerdt.20/10/1670
20/10/1670
7V.5/6.0.0Berekening van de nalatenschap van Constantinus De Weerdt, echtgenoot van Catharina Peeters. Catharina Peeters is schuldig aan Isabella en Regina De Weerdt, zusters van Constantinus, de som van 12.000 gulden. Zij dient dit bedrag aan ieder van hen te betalen. Catharina Peeters krijgt nog gelden van pachten en andere opbrengsten. Getuigen waren R. De Weerdt, Isabella De Weerdt, Michiel Moens, P.M. Chauwin en notaris A. de Pieters.26/06/1700
26/06/1700
8V.5/7.0.0Huwelijksvoorwaarden afgesloten tussen Isabella de Weerdt en Paulus Michiel Chauwin. De akte werd verleden voor notaris Joannes Pauwels uit Antwerpen. Getuigen van Paul Michiel Chauwin waren: Jan Chauwin, zijn vader, Charles en Jan Baptista Labistraet, zijn ooms en Jan de Coninck, zijn zwager. De getuigen van Isabella De Weerdt waren: Gregorius De Weerdt en Clara Rubens, haar ouders, Philip Rubens, haar oom en Constantin De Weerdt, haar broer.05/06/1674
05/06/1674
9V.5/9.0.0Clara Rubens liet op 27 oktober 1678 een codicule opstellen waarin beschreven staat dat er wekelijks drie missen gelezen moeten worden en dat er verder nog rogge- en tarwebrood bedeeld wordt aan de armen van Antwerpen. Dit ter nagedachtenis van wijlen Gregorius De Weerdt, echtgenoot van Clara Rubens, oud- secretaris van Antwerpen. Catharina Peeters, echtgenote van Jonker Jeronimus Albertus de Nevelstein (haar tweede echtgenoot), moet aan Regina en Isabella De Weerdt 1.000 gld. betalen.18/06/1704
18/06/1704
10V.5/10.0.0Testament (kopie) van de zusters Maria en Agnes De Weerdt, geestelijke dochters, opgemaakt te Antwerpen door notaris Joannes Michiel Lodewijcx. Begunstigden van het testament waren de Paters miniemen van Antwerpen en de kerkfabriek van St.-Jacob, eveneens te Antwerpen.22/02/1692
22/02/1692
11V.5/11.0.0Toevoegsel bij het testament van wijlen Maria De Weerdt, geestelijke dochter, opgemaakt door notaris Lodewijcx op 9 november 1695. Zij benoemde haar broer, Constantinus De Weerdt, tot executeur van haar testament.01/01/1696
31/12/1696
12V.5/12.0.0Rekeningen, bewijs van het sterfhuis van wijlen juffr. Maria De Weerdt. Berekenigen van uitgaven voor geleverde prestaties en goederen. Deze inventaris werd opgemaakt door notaris Lodewijcx uit Antwerpen.01/11/1695
01/11/1695
13V.5/13.0.0Rekening, bewijs en religua van uitgaven en ontvangsten van goederen die eigendom waren van wijlen Maria De Weerdt, geestelijke dochter. Het document werd ondertekend door Michiel Moens en P.M. Chauwins.20/03/1697
20/03/1697
14V.5/14.0.0Ontvangsten en uitgaven van de goederen van wijlen Maria De Weerdt, geestelijke dochter. Afrekeningen van nog openstaande rekeningen.01/01/1600
31/12/1699
15V.5/15.0.0Afrekeningen van ontvangsten van pachten, renten en uitgaven van de goederen van wijlen Maria De Weerdt, geestelijke dochter, afgesloten op 10 april 1698. de afrekening werd ondertekend door Michiel Moens en P.M. Chauwin.10/04/1698
10/04/1698
<<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>>
0.002 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM