Fotowedstrijd

Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de vereniging organiseert de
heemkundige kring Jan Vleminck
in 2024 een fotowedstrijd.

Deelnemen kan tot 31/12/2024.
klik hier voor het reglement.

Het archief van Havre - 600 jaar familiegeschiedenis

[Archief_van_Havre] 20-05-2024Auteur Webmaster

 

De kogel is door kerk! Op 17 december 2007 ondertekenden de heemkundige kring Jan Vleminck vzw en de familie van Havre een overeenkomst waarin de overdracht van het archieffonds van Havre werd vastgelegd. Aangezien de geschiedenis van de van Havres innig verweven is met die van Wijnegem, bevat dit privé-archief ook voor de historiek van onze gemeente een schat aan informatie. De eerste link met de familie van Havre werd gelegd in 1769 toen ridder Jean Michel van Havre (1730-1804) overging tot de aankoop van het kasteeldomein Kijckuit (Belvédère). Een van zijn bekendste nazaten was ongetwijfeld ridder Gustave van Havre (1817-1892), die niet minder dan 44 opeenvolgende jaren het Wijnegemse burgemeestersschap waarnam.

Het archief van de familie van Havre bestrijkt meer dan 6 eeuwen familiegeschiedenis en vangt aan in 1390 met de aankoop van een boerderij door Joannes van Havre. Naast het belang voor de genealogie en de geschiedenis van onze gemeente, opent dit archiefbestand ook interessante onderzoeksperspectieven voor de culturele, sociaal-economische, religieuze en politieke geschiedschrijving. Zo leverden de van Havres doorheen de geschiedenis een hele schare schepenen, rechtsdienaars, belastingontvangers en grootaalmoezeniers, van wie sommige ambtsdocumenten zich nog steeds in het familiearchief bevinden. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de voorlopige inventaris naast allerhande familiale documenten (testamenten, persoonlijke briefwisseling, diploma's, ...) ook talrijke schepenakten, baljuwrekeningen, gerechtelijke vonnissen en documenten betreffende de armenzorg bevat.

Tot voor kort berustte het archief bij verschillende familieleden, wat het gevaar voor verdere segmentatie aanzienlijk vergrootte. Bovendien vereisen de ouderdom en de aard van het bronnenmateriaal speciale conserveringsvoorwaarden, waar de voormalige bewaarplaatsen begrijpelijkerwijs niet aan konden voldoen. Na heel wat vruchtbaar gelobby stemde de familie van Havre in met de overdracht van hun privé-archief aan de heemkundige kring. Die heeft zich dan ook tot doel gesteld het archiefbestand op optimale wijze te bewaren voor het nageslacht en deed daartoe de nodige investeringen. Daarnaast werden alle stukken aan een voorlopige inventarisatie onderworpen en is men volop bezig de voornaamste documenten te digitaliseren. Op die manier wil onze kring dit rijkgeschakeerde familiearchief openstellen voor het geïnteresseerde publiek en toegankelijk maken voor wetenschappelijk onderzoek.

Vanaf 15 februari 2008 zullen alle (al dan niet gedigitaliseerde) stukken consulteerbaar zijn. Om de zoektocht naar specifieke documenten te vergemakkelijken, kan de bezoeker ter plaatse beschikken over een elektronische versie van de voorlopige inventaris. Wie de geraadpleegde bronnen wenst te integreren in een verhandeling of (wetenschappelijke) publicatie, verplicht zich ertoe een exemplaar af te staan aan de heemkundige bibliotheek. Consultaties zijn enkel mogelijk op afspraak en dat met Dhr. Carlo Evers 03/353.02.53 of 0494/18.43.98 of [carlo.evers @ heemkringwijnegem.be]

 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM