Fotowedstrijd

Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de vereniging organiseert de
heemkundige kring Jan Vleminck
in 2024 een fotowedstrijd.

Deelnemen kan tot 31/12/2024.
klik hier voor het reglement.


familie "de Gruben"

 
3134 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2024-06-14 15:55:26
#inventarisitembegindatum
einddatum
2791DG.379/26.0.0Onderschreven verklaart als afgevaardigde van haar enige zoon Joannes Bapte de La Rue om testamentair vast te leggen dat hij erfgenaam is van het Leenhof der Vrijheijt van Rumpst10/ap/il 1
10/ap/il 1
2792DG.379/27.0.0Anthonis Jacobs verklaart verhuurt te hebben aan Peeter de Wachter 5 dagwanden land gelegen onder Puers aan de Schaegh straet10/10/1746
10/10/1746
2793DG.379/28.0.0Het betreft een quitantie van voldoening op stuk land, leenroerig aan het Leenhof van Rumst m.b.t. de heer Cornelis Coomans. De brief is ondertekend door de heer Jacobs en Catharina De La Rue14/05/1749
14/05/1749
2794DG.379/29.0.0Conditien van vercoopinghe Van secker Stuck landtsgelegen onder Ruijsbroeck. Publieke verkoop door notaris De Cock01/01/1700
31/12/1799
2795DG.379/30.0.0Extract uyt den heere cijnsen Leenboeck der Vrijheijt ende Landen van Rumst waer innen onder andere staet als volght fol. 302 Rto 305 Rta ..." m.b.t. een partij land gelegen in de Schaeghstraete onder Ruisbroeck05/03/1743
05/03/1743
2796DG.379/31.0.0Dese Acte vernieuwt ende herkent voor Schepenen des Lants ende Vrijheijt van Rumpst ten profijte van Dhr Cornelis Coomans huijsvre hoire ende Naecomelinghen02/08/1749
02/08/1749
2797DG.379/32.0.0Ondergetekende ? (Coomans ?) verklaart ten leen te houden van twee Leenen op het Leenhof van Rumst van ongeveer vijf dagwanden land gelegen onder Ruisbroek. Hij verklaart deze te hebben bekomen vanwege Anthonius Jacobs heere van Hadocq en echtgenote Catharina De La Rue01/09/1753
01/09/1753
2798DG.379/33.0.0Sr Anthoen Jacobs Heere van Hadocq nomine uxoris Suppliant Jouffrouw met Sr T Sas eerst getrouwt met Sr Henricus Josephus de la Rue ende lest Weduwe van wijlen Sr? Michiels q:q: beneffens Sr Philippus Loosvelt in houwelijck hebbende jouffrouwe de la Rie Ghedaeghde05/04/1749
05/04/1749
2799DG.379/34.0.0Procuratie Generael ende speciael voor D Heer Anthonius Jacobs Heere van Hadocht etté verlede bij sijne vrouwe compaigne gepasst voor den Notaris G:A: Doufelet in date 19en april 174919/04/1749
19/04/1749
2800DG.379/35.0.0ErffBrieff van Sesse partijen Lants onder de Heerlijckheijt van Ruijsbroeck ten Behoeve van Dhr Cornelis Cooman ende jouffre Joanna .... Sijne huijsvrouwe genaemt het Hennesetsel groot 5 daghwanden in de Schaeghstraete Leenroerigh onder Rumst02/08/1749
02/08/1749
2801DG.379/36.0.0Omslag: fol 42 van den boeck van de landen Puers wijk E N° 283 Cavel A N° 2301/01/1800
31/12/1899
2802DG.380/1.0.0Acte d échange entre Corneil Coomans et Joannes Cooman concernant une partie de terre nommeé Matteveld sous Puers comprenant 380 Verges ancienne mesure05/06/1753
05/06/1753
2803DG.380/2.0.0Acten van verhef onder t Leenhof Grimbergh & competerende D Abdije van St Bernardus Voor Jouffre Dors wed wijlen S hr Cornelis Cooman15/10/1759
15/10/1759
2804DG.380/3.0.0Omslag: "Titels van eygendom van een stuk land genaemd het Matteveld tot Puers"01/01/1700
31/12/1799
2805DG.380/4.0.0Erfbrief voor den heere Jacques Joannes Diercxsens en Jouffrouwe Maria Anna Cooman Sijne Compagne in date 21 9ber 1788 Puers Wesende Leenroerigh onder het Leenhof Grimbergs onder Puers21/11/1788
21/11/1788
0.007 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM