Fotowedstrijd

Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de vereniging organiseert de
heemkundige kring Jan Vleminck
in 2024 een fotowedstrijd.

Deelnemen kan tot 31/12/2024.
klik hier voor het reglement.


familie "de Gruben"

 
3075 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2024-04-19 11:56:29
#inventarisitembegindatum
einddatum
16DG.4/2.0.0" Leenboeck van Schooten competerende jonr Joan Baptista Cornelissen de Xeijnsbroeck, heere van Schooten en Horst" Betreft Maria van Parijs en Hermanus Josephus van Parijs01/04/1779
01/04/1779
17DG.4/2.0.0Ontvangen uit handen van Clara Gregoria van Parijs, geestelijke dochter, de som van 2042 gulden mbt tot het transport van twee erfelijke renten. Ondertekenaars: Isabella - Anna Maria - Maria Anna en Joannes van Berckelaer en Laria Catharina Cools.11/05/1742
11/05/1742
18DG.4/3.0.0Verschenen: Maria Alexandra - Isabelle Louise en Joanna Maria Josepha Anthonie, bejaarde dochters, Catharina Philippa van Parijs met jonker Alexander Joseph Rubens, heer van Vremdijck als erfgenamen van de E.W Heer Joannes Baptiste Anthonij, priester.19/02/1735
19/02/1735
19DG.4/4.0.0Ectract uit het testament van wijlen jonker Alexander Joseph Rubens, heer van Vremdijck17/07/1749
17/07/1749
20DG.4/5.0.0Testament opgemaakt door Alexander Joseph Rubens en zijn echtgenote Catharina Philippina van Parijs12/07/1707
12/07/1707
21DG.4/6.0.0Rekeninghe van Ontfanck ende uijtgeef gehadt bij Jouffr C:G: van Parijs voor ende den heere Rubens ( Clara Gregoria van Parijs)01/01/1700
31/12/1799
22DG.5/1.0.0Schijd: ende Acquit van eene actie op de oostindische Compagnie ende van eene Rente van f. 1700:- capl wiss: tot laste van Adriaen van den Broeck tot Grobbendonck ende van alle voordere goederen naergelaeten bij Jouffr clara Gregoria Van Parijs voor den heer Philippus Van Parijs cum suis16/10/1766
16/10/1766
23DG.5/2.0.0Reparatien tusschen den heere Philippus Van Parijs cum suis over de achterstellen van hunne aengedeylde ende Gesubdiveerde Goederen uijt den hoofde van Jouffr clara Gregoria Van Parijs in dato ses iunij 176106/06/1761
06/06/1761
24DG.5/3.0.0Rekeninghe van den heere philippus Van Parijs als Rendant over het Sterfhuijs van Jouffr clara Gregoria Van Parijs in dato 21 iulij 176121/07/1761
21/07/1761
25DG.5/4.0.0Cavelinghe der Achtergelaetene Goederen Van Wijlen jouffr Clara gregoria van Parijs Geestelijke Dochter bevallen aen den edelen ende Eerw: heere philippus Van Parijs aen jonr hermanus Josephus Van Parijs, jonckvr maria Van Parijs ende jonr Jacobus francus van Parijs01/01/1700
31/12/1799
26DG.5/5.0.0Subde.sche der buijten goederen naergelaeten bij jouffr C:G: Van Parijs tusschen den heere philippus van Parijs cum suis Gepasseer Voor den nots G: Eenens ende Getuijghen binnen Antwerpen op 14 november 1760 voor den heere Philippus Van Parijs. nots. was Guimlielmus Eenens14/11/1717
14/11/1717
27DG.5/6.0.0Uittreksel notarisakte Guillielmus Eenens, Extract uijt den inventaris der Naergelaetene Goederen van Jouffr clara Gregoria Van Parijs Nopende de contante penningen voor Den heere Philippus van Parijs als executeur.01/01/1700
31/12/1799
28DG.5/7.0.0Subdivisie der goederen gelegen binnen Antwerpen achtergelaeten bij jouffr C:G: Van parijs in dato 11 october 1760 Voor schepenen gepasseert Voor jonr Hermanus Josephus Van Parijs11/10/1760
11/10/1760
29DG.5/8.0.0Subdivisie der goederen gelegen binnen Antwerpen achtergelaeten bij jouffrw C:G: Van parijs in dato 11 october 1760 Voor Den heere Philippus Van Parijs11/10/1760
11/10/1760
30DG.5/9.0.0Schijdinghe der goederen binnen Antwerpen, ende achtergelaeten bij Jouffre clara Gregoria Van Parijs Gepasseert voor schepenen der stadt Antwerpen op 11 october 1760 Sub Eenens Notario Voor Den heere Philippus van Parijs, Duplex facta; Worden ook vermeld: Jan Baptist en Isabella Alexandrina van Parijs.11/10/1760
11/10/1760
<<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>>
0.007 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM