Fotowedstrijd

Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de vereniging organiseert de
heemkundige kring Jan Vleminck
in 2024 een fotowedstrijd.

Deelnemen kan tot 31/12/2024.
klik hier voor het reglement.


familie "de Coninck"

 
185 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2012-01-26 21:47:11
#inventarisitembegindatum
einddatum
91DC.1/91.0.0Kwitantie van een legaat van 104 Vlaamse ponden, 5 shellingen en 10 Vlaamse groot afkomstig uit de nalatenschap van Egidius de Coninck (° 1669) ten gunste van zijn nichtjes: Helena Catharina Claessens (1698-1766), gehuwd met Hendrik Geelhand (1694-1776), en Maria Isabella Claessens (1701-1767), gehuwd met Jan Frans Michel Lunden (1697-1767). Zij ontvingen deze som uit handen van Egidius' broer Ludovicus Franciscus de Coninck (1674-1758), die optrad als testamantair executeur. 30/10/1741
30/10/1741
92DC.1/92.0.0Balans van de rekening van Egidius de Coninck (° 1669) voor een bedrag van 19.397 Vlaamse ponden, 4 schellingen en 9 Vlaamse groot. Eveneens vermeld waren de legaten voor Isabella Lucretia Emtinck (begijn te Antwerpen - 4.166 Vlaamse ponden, 13 schellingen en 4 Vlaamse groot), Catharina Theresia Emtinck (1704-1764 - gehuwd met ridder Carolus Josephus van Colen, heer van Boechout 1694-1736 - 4.166 Vlaamse ponden, 13 schellingen en 4 Vlaamse groot), Anna Helena Emtinck (+ 1767 - gehuwd met wachtmeester Carolus Josephus Roose 1697-1776 - 6.394 Vlaamse ponden, 16 schellingen en 13 Vlaamse groot) en Jacob Albert Dormer (4.166 Vlaamse ponden, 13 schellingen en 4 Vlaamse groot), de zoon van Maria Magdalena Emtinck ∞ James Dormer (1708-1758).04/02/1740
21/11/1740
93DC.1/93.0.0Balans van de rekening van wijlen Egidius de Coninck (° 1669) voor een bedrag van 20.062 Vlaamse ponden, 3 schellingen en 4 Vlaamse groot. Het ging voornamelijk om de uitbetaling van legaten diens erfgenamen te weten: Helena Catharina Claessens (1698-1766, gehuwd met Hendrik Geelhand 1694-1776), Maria Isabella Claessens (1701-1767, gehuwd met Jan Frans Michel Lunden 1697-1767), Helena Catharina De Jonghe (+ 1745, gehuwd met Leonard Mathias van der Noodt, baron van Kiesegem), Ludovicus Franciscus de Coninck (1674-1758) en de nakomelingen van Jacobus de Coninck (1661-1724) en Maria Mechtildis Schilders (+ 1746). 25/01/1740
29/05/1741
94DC.1/94.0.0Notariële akte, opgemaakt door de Antwerpse notaris Melchior Kramp, betreffende een legaat van 900 gulden vanwege Egidius de Coninck (° 1669) aan Anna Chatarien Vereijcken, wonende in 'Den Grooten Biecorff' gelegen in de Eiermarkt. Dit legaat werd uitgereikt in navolging van Egidius' testament, dat op 13/10/1719 werd geattesteerd door de Antwerpse notaris Theodoor van Merlen. 19/11/1738
19/11/1738
95DC.1/95.0.0Notariële akte, opgemaakt door de Antwerpse notaris Melchior Kramp, betreffende enkele legaten vanwege Egidius de Coninck (° 1669), te weten: Anna Catharina Van Kempen (200 gulden per jaar zolang zij bij de erflater inwoonde), Catthien Dansetter (300 gulden voor haar professie als begijn), Sint-Walburgiskerk te Antwerpen (600 gulden), Antwerpse Armenkamer (600 gulden) en aan zijn nichtje Deldime, begijntje wonende op het Antwerpse begijnhof (50 gulden per jaar zolang zij leefde).16/05/1721
16/05/1721
96DC.1/96.0.0Notariële akte, opgemaakt door de Antwerpse notaris Melchior Kramp, betreffende een legaat van 2.000 gulden vanwege Egidius de Coninck (° 1669) aan de kinderen van zijn zus Maria Magdalena de Coninck (1672-1706), die gehuwd was met Eduardus Emtinck (ca. 1662-1724). Dit legaat was afkomstig uit een gelegateerd fonds van hun moeder (Helena Chauvin 1641-1698) waarmee de zielmissen op haar sterfdag, evenals de zielmissen gehouden op de sterfdag van haar man (Johan de Coninck 1619-1684) en die van haar zoon (Jan Carel de Coninck), gefinancieerd moesten worden. 23/12/1719
23/12/1719
97DC.1/97.0.0Notariële akte, opgemaakt door de Antwerpse notaris Peeter Gerardi in aanwezigheid van de getuigen Peeter Van Merlen en Thomas Gerardi, betreffende enkele legaten van Egidius de Coninck (° 1669 - licentiaat in de Rechten), de zoon van de Antwerpse koopman/bankier Johan de Coninck (1619-1684) en diens tweede vrouw Helena Chauvin (1641-1698). In eerste instantie liet de erflater een som van 50.000 gulden na aan de kinderen van zijn zuster Maria Magdalena de Coninck (1672-1706), die gehuwd was met Eduardus Emtinck (ca. 1662-1724). Zijn nicht Anna Helena Emtinck (+ 1767 - gehuwd met wachtmeester Carolus Josephus Roose 1697-1776) zou kunnen rekenen op een legaat van 30.000 gulden, terwijl het niet nader gespecifieerde erfdeel van Egidius' neef, Albert Joseph Emtinck (+ 1740 - gehuwd met Theresia Cornelia Lunden 1698-1743), bij zijn eventuele overlijden werd toegewezen aan zijn overige zussen. (voor de eigenlijke erfdeling zie DC.1/72.0.0 en testament DC.1/73.0.0)01/04/1730
01/04/1730
98DC.1/98.0.0Testament van van Egidius de Coninck (° 1669 - licentiaat in de Rechten), de zoon van de Antwerpse koopman/bankier Johan de Coninck (1619-1684) en diens tweede vrouw Helena Chauvin (1641-1698). De erflater wenste begraven te worden in de ouderlijke grafkelder in de Antwerpse Sint-Walburgiskerk en ging vervolgens over tot het overlopen van de erfgenamen. De kinderen van zijn zuster Maria Magdalena de Coninck (1672-1706), die gehuwd was met Eduardus Emtinck (ca. 1662-1724), werden bedacht met een som van 48.000 gulden. Het overige deel van de nalatenschap was voorbehouden aan Egidius' broer Ludovicus Franciscus de Coninck (1674-1758) en de nakomelingen van zijn zuster Maria Franchoise de Coninck (1664-1719), die getrouwd was met Jacobus Henricus Claessens (1668-1738). Het testament werd opgemaakt in de woning (gelegen op de Schoenmarkt) van de Antwerpse notaris Theodoor Van Merlen in het bijzijn van de getuigen Peeter Gerardi en Andries Colpijn. (zie ook goederenstaat DC.1/72.0.0, testament DC.1/73.0.0 en legaten DC.1/94.0.0, DC.1/95.0.0, DC.1/96.0.0 en DC.1/97.0.0)13/12/1719
13/12/1719
99DC.1/99.0.0Klacht, ingediend bij de Raad van Vlaanderen, vanwege Ludovicus Franciscus de Coninck (1674-1758), Hendrik Geelhand (1694-1776 - gehuwd met Helena Catharina Claessens 1698-1766), Jan Frans Michel Lunden (1697-1767 - gehuwd met Maria Isabella Claessens 1701-1767); allen erfgenamen van Egidius de Coninck (° 1669-ca. 1740) tegen François Van Pottelsberghe, heer van Appelvoorde en diens vrouw Josephine Jacobs de Corbecq betreffende de uitbetaling van een achterstallige rente.24/12/1743
24/12/1743
100DC.1/100.0.0Vonnis vanwege de Raad van Vlaanderen, ondertekend door G. N. Robiano en J. B. Verschaeren, waarin de klacht van Ludovicus Franciscus de Coninck (1674-1758), Hendrik Geelhand (1694-1776 - gehuwd met Helena Catharina Claessens 1698-1766) en Jan Frans Michel Lunden (1697-1767 - gehuwd met Maria Isabella Claessens 1701-1767) tegen François Van Pottelsberghe, heer van Appelvoorde en diens vrouw Josephine Jacobs de Corbecq nietig werd verklaard. (zie ook DC.1/99.0.0)16/04/1745
16/04/1745
101DC.1/101.0.0Ongedateerde nota betreffende een 'rente op Moerzeke' die bekrachtigd werd door de Grote Raad van Mechelen.01/01/1700
31/12/1799
102DC.1/102.0.0Klacht, ingediend bij de Raad van Vlaanderen, vanwege Ludovicus Franciscus de Coninck (1674-1758), Hendrik Geelhand (1694-1776 - gehuwd met Helena Catharina Claessens 1698-1766), Jan Frans Michel Lunden (1697-1767 - gehuwd met Maria Isabella Claessens 1701-1767); allen erfgenamen van Egidius de Coninck (° 1669-ca. 1740) tegen François Van Pottelsberghe, heer van Appelvoorde en diens vrouw Josephine Jacobs de Corbecq betreffende de uitbetaling van een achterstallige rente. 24/12/1743
16/04/1745
103DC.1/103.0.0Rekenstaat van de inkomsten (1735-1755) van een kapitaalrente van 40.000 gulden ten laste van mevrouw van Moesicke, douariere van jonker François Van Pottelsberghe, heer van Appelvoorde en ten voordele van wijlen Egidius de Coninck (° 1669).01/08/1755
01/08/1755
104DC.1/104.0.0Voorwaarden verbonden aan een legaat van 25.000 gulden, die de geestelijke dochter Maria de Coninck wenste na te laten aan de Antwerpse Armenkamer. De uitbetaling van de gelegateerde som zou geschieden door de Antwerpse aalmoezeniers aan de door de testatrice geselecteerde personen. 01/01/1700
31/12/1799
105DC.1/105.0.0Notariële akte, opgetekend door de Antwerpse notaris Joannes Jacobus Le Puisnier in het bijzijn van Philippus Linthout en Franciscus Leijssens als getuigen, aangaande een legaat van de geestelijke dochter Maria de Concink. Deze laatste legateerde een som van 186 gulden aan de Antwerpse kerkmeesters van de parochiale Sint-Walburgiskerk, te weten: Franciscus Stephanus Smulders, Cornelio De Winter, Melchior Franciscus Schatten en Jacques Allaerts. Het legaat diende te worden aangewend voor de installatie van een 33 jaar durende jaargetijde van vijf zielmissen per jaar ter nagedachtenis van de erflaatster en ter bevordering van haar zielenheil.19/01/1761
19/01/1761
<<< < 4 5 6 7 8 9 10 > >>>
0.002 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM