Fotowedstrijd

Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de vereniging organiseert de
heemkundige kring Jan Vleminck
in 2024 een fotowedstrijd.

Deelnemen kan tot 31/12/2024.
klik hier voor het reglement.


familie "de Coninck"

 
185 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2012-01-26 21:47:11
#inventarisitembegindatum
einddatum
16DC.1/16.0.0Opsomming (met watermerk) van verschillende renten met een gezamelijke kapitaalwaarde 45.000 gulden, die de koopman/bankier Johan de Coninck (1619-1684) als bruidschat meegaf aan zijn dochter Anna Maria de Coninck, die gehuwd was met Cornelis Du Mont. (Later trad Anna Maria voor een 2e maal in het huwelijksbootje met Justus Anthonius De Jonghe, zetelend in de Provinciale Raad van Vlaanderen - zie 1/6.0.0 en 1/7.0.0). Enkele vernoemde debiteurs waren: postmeester Roelants (kapitaalrente van 24.000 gulden op zijn huis op het Kipdorp te Antwerpen), Gillis Huysmans (kapitaalrente van 4.000 gulden op zijn huis Den Rooden Leeuw in de Schuytstraet te Antwerpen), Jan Baptista Villa (kapitaalrente van 3.000 gulden op zijn huis S(in)te Quintiens in de Schuttershofstraat te Antwerpen), Norbertus Miertmans en Jacobus Van Breusegem (borg van 8.000 gulden), Cornelis Vande Kerckhoven (kapitaalrente van 3.000 gulden op zijn huis Den Gulden Appel over het klooster van de predikheren te Antwerpen) en Daniël Ryns (kapitaalrente van 1.500 gulden op zijn huis aan het Tappisierspand te Antwerpen).06/05/1675
06/05/1675
17DC.1/17.0.0Kopie van een volmacht opgemaakt door notaris Ambrosius Sebille op aangeven van de koopman/bankier Johan de Coninck (1619-1684), in aanwezigheid van de getuigen Joannes Franciscus Sebille en Jacques Lenaerts. Zo kreeg de neef van de opdrachtgever Gillis Du Mont, de broer van Cornelis Du Mont, de opdracht de uitbetaling van de bruidschat (renten) aan Anna Maria de Coninck in goede banen te leiden. (Later trad Anna Maria voor een 2e maal in het huwelijksbootje met Justus Anthonius De Jonghe, zetelend in de Provinciale Raad van Vlaanderen - zie 1/6.0.0 en 1/7.0.0). Schuldenaars waren ondermeer: postmeester Roelants (kapitaalrente van 24.000 gulden op zijn huis op het Kipdorp te Antwerpen), Gillis Huysmans (kapitaalrente van 4.000 gulden op zijn huis Den Rooden Leeuw in de Schuytstraet te Antwerpen), Jan Baptista Villa (kapitaalrente van 3.000 gulden op zijn huis S(in)te Quintiens in de Schuttershofstraat te Antwerpen), Norbertus Miertmans en Jacobus Van Breusegem (borg van 8.000 gulden), Cornelis Vande Kerckhoven (kapitaalrente van 3.000 gulden op zijn huis Den Gulden Appel over het klooster van de predikheren te Antwerpen) en Daniël Ryns (kapitaalrente van 1.500 gulden op zijn huis aan het Tappisierspand te Antwerpen). 03/08/1675
03/08/1675
18DC.1/18.0.0Volmacht vanwege de koopman/bankier Johan de Coninck (1619-1684) aan zijn neef Gillis Du Mont om op te treden als testamentair momboir over de kinderen uit diens eerste huwelijk met Anna Maria Macquereel (+ 1661). Het betrof een kapitaalrente van 24.000 gulden (4.000 ponden Vlaams) bezet op het huis van postmeester Roelants, die bestemd was voor Anna Maria de Coninck die gehuwd was met Gillis' broer Cornelius Du Mont. (Later trad Anna Maria voor een 2e maal in het huwelijksbootje met Justus Anthonius De Jonghe, zetelend in de Provinciale Raad van Vlaanderen - zie 1/6.0.0 en 1/7.0.0). Gillis droeg zijn testamentaire voogdij op zijn beurt over aan zijn broer Cornelis Du Mont, hetgeen op 14/01/1676 werd goedgekeurd door Antwerpse binnenburgemeester Philips Schoyte en stadssecretaris Maximinus Gerardi en ondertekend door H. Suijers. 02/01/1676
02/01/1676
19DC.1/19.0.0Goedkeuring voorgelegd door de testamentaire momboirs Johan de Coninck (1619-1684) en zijn schoonzoon Cornelis Du Mont, betreffende de toekenning van een rente van 300 gulden aan Johannes Franciscus de Coninck (° 1655) voor diens priesterwijding. De goedkeuring werd gegeven door Antwerpse binnenburgemeester Librecht Van den Hove en stadssecretaris Maximinus Gerardi.23/03/1678
23/03/1678
20DC.1/20.0.0Notariële akte opgetekend door de Antwerpse notaris Ambrosius Sebille, waarbij priester Johannes Franciscus de Coninck (° 1655), de zoon van de koopman/bankier Johan de Coninck (1619-1684) en Anna Maria Macquereel (+ 1661), werd aangesteld tot testamentair momboir/voogd over zijn minderjarige zus (Isabella de Coninck - geestelijke dochter) en broer (Jacobus de Coninck 1661-1724 - koopman/bankier in spe). Notaris Gaspar Verstockt en Alexander Sebille traden op als getuigen.08/04/1680
08/04/1680
21DC.1/21.0.0Goedkeuring voorgelegd door de koopman/bankier Johan de Coninck (1619-1684) voor de benoeming van diens oudste zoon, priester Johannes Franciscus de Coninck (° 1655), tot testamentair momboir/voogd over zijn minderjarige zus (Isabella de Coninck - geestelijke dochter) en broer (Jacobus de Coninck 1661-1724 - koopman/bankier in spe). Het document, dat tevens werd opgetekend door notaris Ambrosius Sebille (zie DC.1/20.0.0), werd op 11 april 1680 ter goedkeuring voorgelegd aan het Antwerpse college van burgemeester en schepenen en goedgekeurd en ondertekend door Jan van Buere op 25/05/168025/05/1680
25/05/1680
22DC.1/22.0.0Korte optekening van een rente van 750 gulden erfelijk ten gunste van Johannes Franciscus de Coninck (° 1655) voor zijn wijding tot priester. 22/03/1678
22/03/1678
23DC.1/23.0.0Opsomming van allerlei inkomsten (voornamelijk renten) voor een totaalbedrag van 95.608 gulden.01/01/1682
31/12/1682
24DC.1/24.0.0Opsomming van allerlei inkomsten (voornamelijk renten) voor een totaalbedrag van 45.990 gulden. Enkele vernoemde debiteurs waren: postmeester Roelants (kapitaalrente van 24.000 gulden op zijn huis op het Kipdorp te Antwerpen), Gillis Huysmans (kapitaalrente van 4.000 gulden op zijn huis Den Rooden Leeuw in de Schuytstraet te Antwerpen), Jan Baptista Villa (kapitaalrente van 3.000 gulden op zijn huis S(in)te Quintiens in de Schuttershofstraat te Antwerpen), Norbertus Miertmans en Jacobus Van Breusegem (borg van 8.000 gulden), Cornelis Vande Kerckhoven (kapitaalrente van 3.000 gulden op zijn huis Den Gulden Appel over het klooster van de predikheren te Antwerpen) en Daniël Ryns (kapitaalrente van 1.500 gulden op zijn huis aan het Tappisierspand te Antwerpen). (zie ook DC.1/16.0.0)///1/7400
31/12/1675
25DC.1/25.0.0Onduidelijke nota betreffende de verkoop van renten van de koopman/bankier Johan de Coninck (1619-1684).25/04/1675
25/04/1675
26DC.1/26.0.0Opsomming van allerlei inkomsten (voornamelijk renten) voor een totaalbedrag van 45.000 gulden behorende tot de nalatenschap van Anna Maria Macquereel (+ 1661) ten gunste van Isabella de Coninck (geestelijke dochter) en Johannes Franciscus de Coninck (° 1655 - priester).01/07/1682
01/07/1682
27DC.1/27.0.0Afrekening van de notariskosten die de Antwerpse koopman/bankier Johan de Coninck (1619-1684) schuldig was aan notaris Ambrosius Sebille, betreffende de akten die werden opgesteld in verband met de nalatenschap van Anna Maria Macquereel (+ 1661) ten gunste van Isabella de Coninck (° 1659 - geestelijke dochter) en Johannes Franciscus de Coninck (° 1655 - priester).01/07/1682
09/07/1682
28DC.1/28.0.0Rekenstaat van verscheidene renten voor een totaalbedrag van 30.555 gulden en 13,20 stuivers, behorende tot de nalatenschap van Anna Maria Macquereel (+ 1661). 01/01/1600
31/12/1699
29DC.1/29.0.0Rekenstaat van verscheidene renten voor een totaalbedrag van 67.400 gulden, behorende tot de nalatenschap van Anna Maria Macquereel (+ 1661). 01/01/1600
31/12/1699
30DC.1/30.0.0Verzoek van de Antwerpse koopman/bankier Johan de Coninck (1619-1684) aan de Soevereine Raad van Brabant met de vraag of zijn zieke en minderjarige zoon, Jacobus de Coninck (1661-1724) reeds actief in het familiebedrijf, een zogeheten 'veniam aetatis' (meerderjarigheidsattest) zou kunnen bekomen zodat deze vrij over diens erfgoederen kon beschikken. 01/01/1681
31/12/1681
<<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>>
0.004 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM