Fotowedstrijd

Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de vereniging organiseert de
heemkundige kring Jan Vleminck
in 2024 een fotowedstrijd.

Deelnemen kan tot 31/12/2024.
klik hier voor het reglement.


familie "Peeters - d'Aertselaer"

 
1375 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2017-11-18 15:35:18
#inventarisitembegindatum
einddatum
91P.1/90.0.0Totaalafrekening voor Eduard Pieters (Peeters) voor zijn 1/4 part in een octrooi op land onder Lillo, de aankoop van enkele andere stukken land.29/04/1665
29/04/1665
92P.1/91.0.0Maria van Gommenberghe, weduwe van Abraham van Hembeecq verklaart dat zij nog openstaande rekeningen heeft ten tijde dat haar man nog leefde en deze zal invorderen en voldoen.28/02/1668
28/02/1668
93P.1/92.0.0Debetrekeningen voor de heer Peeters (Eduard) ten bedrage van 592 gulden en een halve stuiver. Ingesloten nog een tweede folio met een debetrekening ten bedrage van 4 guldenen 4 stuivers01/01/1600
31/12/1699
94P.1/93.0.0De heer Henselmans, gezworen landmeter verklaart de stukken land gemeten palende tegen de eigendommen, gelegen in de Aghter Hoeck, van Eduard Peeters opgemeten te hebben. Op hetzelfde folio staat de verkoop van één van de opgemeten stukken vermeld. De heer Peeters koopt 165 roeden land van de heer De Man.17/07/1666
17/07/1666
95P.1/94.0.0Schatting van gronden, met opgave van hun oppervlakten, gelegen onder de dijckagie van Ekeren en Oordren (Oorderen) welke eigendom waren van Eduard Peeters.01/01/1600
31/12/1699
96P.1/95.0.0Eduard Peeters is schuldig aan Francois Greyns, penningmeester van de dijckagie van Oordren, Ekeren en Wilmersdonck, de totale som van 2.132 gulden en 14 1/2 stuivers voor gronden welke hij bezat in Ettenhoven onder Ekeren en Oorderen zijnde 45.933 roeden.20/06/1668
20/06/1668
97P.1/96.0.0Jan De Henus, optredende in naam van de kinderen van Juan Ferdinandus De Sanvictores en Magdalena de Vergnis, bekent ontvangen te hebben van Eduard Peeters de som van 138 gulden 8 stuivers voor verloop van zes maanden rente geconstitueert op het huis 'Den Prince Cardinael' gestaan in de Vuijlstraet te Antwerpen.01/01/1658
31/12/1658
98P.1/97.0.0Juan De Henus, optredend in naam van de kinderen van Juan Ferdinandus de Sanvictores en Magdalena de Vergnis, bekent ontvangen te hebben uit handen van Eduard Peeters de som van 112 gulden 9 stuivers voor verlopen van zes maanden rente op het huis 'den Prince Cardinael' te Antwerpen.01/01/1660
31/12/1660
99P.1/98.0.0Juan De Henus, optredende in naam van de kinderen van Juan Ferdinandus De Sanvictores en Magdalena De Vergnis, bekent ontvangen te hebben uit handen van Eduard Peeters de som van 207 gulden 12 stuivers voor verlopen op een jaar rente geconstitueert op het huis genaamd 'den Prince Cardinael', gestaan in de Vuijlstraete te Antwerpen.16/03/1669
16/03/1669
100P.1/99.0.0Afrekening ten bedrage van 212 gulden 12 stuivers vanwege een gedane koop. De inhoud is vrij onduidelijk wie wat kocht.17/03/1658
17/03/1658
101P.1/100.0.0Brief in het Latijn opgesteld, nog te vertalen.01/01/1600
31/12/1699
102P.1/101.0.0Jan Livens vraagt om aan Eduard Peeters en aan zijn zoon, Jan Andrea Lievens, de som te betalen van penningen van verlopen renten.16/06/1668
16/06/1668
103P.1/102.0.0Juan De Hemus verklaart ontvangen te hebben uit handen van Eduard Peeters de som van 207 gulden 12 stuiver voor verlopen van een jaarrente op het huisgenaamd 'den Prince Cardinael" gestaan in de Vuijlstraet te Antwerpen. De heer De Hemus handelde voor rekening van de erfgenamen van wijlen Juan Ferdinand de Sanvitores en Magdalena De Vergnis.16/03/1664
16/03/1664
104P.1/103.0.0De inhoud van dit korte briefje is vrij onduidelijk. Het is ondertekend door A. Mertens en gericht aan Eduard Lievens.01/01/1658
31/12/1658
105P.1/104.0.0De heer Steenwonckel bekent ontvangen te hebben uit handen van Eduard Peeters de som van 207 gulden 12 stuivers voor een verlopen jaarrente gestaan op het huis den Prince Cardinael. Hij handelde in naam van Anthonij en Maria Brigitta de Sanvictores.13/03/1670
13/03/1670
<<< < 4 5 6 7 8 9 10 > >>>
0.004 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM