Fotowedstrijd

Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de vereniging organiseert de
heemkundige kring Jan Vleminck
in 2024 een fotowedstrijd.

Deelnemen kan tot 31/12/2024.
klik hier voor het reglement.


familie "Peeters - d'Aertselaer"

 
1375 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2017-11-18 15:35:18
#inventarisitembegindatum
einddatum
46P.1/45.0.0Abraham van Hembeecq, penningmeester van de" dijckagie van oorderen, Eeckeren, Hoeven en Wilmersdonck", verklaart ontvangen te hebben van Eduaert Pieters (Peeters), de som van 1.800 gulden voor het 1ste geschot van 30 gulden op ieder gemet op landen welke hij bezat in bovenvermelde polders.15/05/1662
15/05/1662
47P.1/46.0.0Abraham van Heembeecq, penningmeester van de "dijckagie van Oorderen, Eeckeren, Hoeven en Wilmersdonck", verklaart ontvangen te hebben uit handen van Eduardus Pieters (Peeters) de som van 1.500 gulden voor het 2de geschot van 30 gulden per gemet over landen die hij bezit in bovenvermelde polders.09/06/1662
09/06/1662
48P.1/47.0.0F. Greijns, penningmeester van de "dijckagie van Eeckeren", verklaart ontvangen te hebben vanwege Eduaert Peeters de som van 300 gulden voor achterstallige betalingen. 28/07/1666
28/07/1666
49P.1/48.0.0Abraham van Hembeecq, penningmeester van de "dijckagie van Oorderen, Eeckeren, Hoeven ende Wimersdonck", verklaart ontvangen te hebben uit handen van Eduwaert Pieters de som van 600 gulden op gronden eigendom gelegen in bovenvermelde polders.06/09/1663
06/09/1663
50P.1/49.0.0Abraham van Hembeecq, penningmeester van de "dijckagie van Oorderen, Eeckeren, Hoeven en Wilmersdonck", verklaart ontvangen te hebben uit handen van Eduwaert Pieters (Peeters) de som van 600 gulden voor het 6de geschot van 7 gulden op ieder gemet gesteld door de heren gecommiteerde en hoofdgelande van bovenvermelde dijckagie.05/12/1662
05/12/1662
51P.1/50.0.0F. Greyns, penningmeester van de "dijckagie van Austrueel, Merxem, Eeckeren, Steenborgerweert ende Wilmersdonck", verklaart ontvangen te hebben uit handen van Eduart Peeters de somme van 80 gulden 18 stuivers tot 30 gulden het gemet voor land gelegen onder bovenvermelde polders.02/01/1678
02/01/1678
52P.1/51.0.0F. Greyns, penningmeester van de "dijckagie van Eeckeren, Hoeven, Oorderen en Wilmersdonck verklaart ontvangen te hebben uit handen van Eduard Peeters de som van 246,17,1 gulden over het 19 geschot vervallen op 1 november 1677 over 45.933 roeden land tot 30 stuivers het gemet en nog eens 3.132 roeden tot 33 stuivers.01/01/1600
31/12/1699
53P.1/52.0.0Briefje aan Eduard Peeters vanwege Andria Mensen.Deze verwittigd de heer Peeters ervan dat: "onder Mons melchior robijn is een camer tapisserije historie van celadon in twee packen die cost drij hondert en vijfenseventich pond als die sal weesen tot Ue gerustheijt ...".13/07/1656
13/07/1656
54P.1/53.0.0Abraham van Hembeecq, penningmeester van de "dijckagie van Oorderen & andere polders", verklaart ontvangen te hebben vanwege Eduard Pieters de som van 300 gulden voor onkosten gedaan op aanbestede huizen.11/01/1662
11/01/1662
55P.1/54.0.0"Quitantie van Jan Andrea Lievens, quitantie van 198 gl 10 sts erff. 23 Junij 1668". Voor schepen va Antwerpen kwamen Jan Andrea Lieven dochter van wijlen Andreas Colijns de Nole en van wijlen Maria de Verginis.Deze som werd betaald door Eduard Peeters, erflater. Worden verder nog genoemd in de akte: Susanna Colijns, Jaspar de Verginis, Jacques de Verginis.23/06/1668
23/06/1668
56P.1/55.0.0P. Ghijsbert, bekent ontvangen te hebben voor rekening van Jean Lievens, uit handen van Eduard Peeters de som van 58 gulden rente die bezet staat op het huis de "Prince Cardinael" gestaan in de Bargestraet alias de Vuijlstraet in Antwerpen.02/02/1661
02/02/1661
57P.1/56.0.0P. Ghijsbert, als afgevaardigde van Jean Lievens, bekent ontvangen te hebben uit handen van Eduard Peeters de som van 58 gulden van een rente berustende op het huis de "Prince Cardinael", gestaan in de Vuijlstraet te Antwerpen.07/09/1662
07/09/1662
58P.1/57.0.0Brief in het Latijn geschreven. (nog te vertalen).01/01/1600
31/12/1699
59P.1/58.0.0Joannis vanden Bossche, onderpastoor van de St. Jacobskerk te Antwerpen bevestigde dat op 28 juli 1642 is gedoopt: Joannes, wettige zoon van Susanna Colijns en Joannes Lievens.08/06/1668
08/06/1668
60P.1/59.0.0Dirick van Bossche verklaart ontvangen te hebben uit handen van Eduard Peeters de som van 86 gulden 1 stuiver van een rente op zijn huis gestaan in de Vuijlstraet en dit ten behoeve van Jan Lievens15/03/1666
15/03/1666
<<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>>
0.003 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM