Fotowedstrijd

Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de vereniging organiseert de
heemkundige kring Jan Vleminck
in 2024 een fotowedstrijd.

Deelnemen kan tot 31/12/2024.
klik hier voor het reglement.


familie "Peeters - d'Aertselaer"

 
1375 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2017-11-18 15:35:18
#inventarisitembegindatum
einddatum
16P.1/15.0.0Michiel Peeters en Michiel Moens treden op als testamentlijke momboir over de minderjarige kinderen verwekt bij Jonkvrouw Anna Maria Peeters. Michiel Peeters en Adrianus Govaertsen van de Graeff treden ook op als momboirs over Maria Theresia Peeters. Het betreft hier de verdeling van goederen nagelaten door wijlen Joannes Baptiste Peeters. Notaris was Anthonij de Pieters.06/06/1686
06/06/1686
17P.1/16.0.0"extract uijten testament van wijlen Jonkr Jan bapt Peeter op 18 mey 1686". Hierin legateert Jan Baptiste aan zijn broer Michiel een hoeve met landerijen, meubelen en toebehoren gelgen onder Deurne met een oppervlakte van 24 bunder. Andere erfgenamen waren zijn zusters, Catharina, echtgenote van Constant de Weerdt en Maria Theresia en de wettige kinderen van wijlen Anna Maria Peeters, echtgenote van Michael Moens.18/05/1686
18/05/1686
18P.1/17.0.0"Erffrekeninghe ende liquidatie wegens de goederen die Jouffr Maria Teresia Peeters vuijt crachte vanden testamente van Joncker Jan Baptist Peeters haaren broeder opden achtiensten meij sesthienhondert sessentachentich voorden notaris Emanuel Henricque Peres prestnt getuijgen alhier gepasseert". Berekening van geerfde financiÃ<13/12/1689
13/12/1689
19P.1/18.0.0Berekening van erfelijke gelden afkomstig uit de nalatenschap van Jonker Joannes Baptiste Peeters voor de kinderen van wijlen Anna Maria Peeters, zijn zuster, echtgenote van Michiel Moens. Akte opgemaakt voor notaris Anthonij de Pieters uit Antwerpen. De akte is niet volledig.14/12/1689
14/12/1689
20P.1/19.0.0"Staet van alle ende iegelijcke de goederen roerende ende onroerende haeffelijcke ende erffelijcke achtergelaeten ende bevonden ten sterffhuijse van wijlen jonkr. Jan Baptista Peeters". J.B. Peeters was overleden op 19 mei 1686. Hij maakte een testament op 18 mei 1886 voor notaris Emanuel Henrique Peres. Tekende onhavige akte: J.A. de Lannoij en Maximiliaan Gerardi. Deze akte is opgemaakt ten kantore van notaris A. de Pieters.14/02/1688
14/02/1688
21P.1/20.0.0F. Greijns, penningmeester van de "dijckagie Eeckeren, Hoeven, Oorderen en Wilmersdonck" bekent de som van 200 gulden ontvangen te hebben van Eduard Peeters van zijn geschot.10/09/1666
10/09/1666
22P.1/21.0.0F. Greijns, penningmeester van de "dijckage van Eeckeren, Hoeven, Oorderen en Wilmersdonck" bevestigd ontvangen te hebben van Eduard Peeters de som van 165 gulden voor het 17de geschot vervallen op 1 november 1675.01/11/1675
01/11/1675
23P.1/22.0.0F. Greijns, penningmeester van de 'dijckagie Eeckeren, Hoeven, Oorderen en Wilmaersdock", bevestigd ontvangen te hebben van Eduard Peeters de som van 247,9 gulden over het 14de geschot vervallen op 1 november 1672.19/12/1672
19/12/1672
24P.1/23.0.0De penningmeester van de "dijckagie Eeckeren, hoeven, Oorderen en Wilmersdonck" bevestigd ontvangen te hebben van Eduard Peeters de som van 487,8,1 gulden over het 9de geschot zijnde 45.933 roeden land gelegen onder Ekeren en Ettenhoven. De penningmeester wordt niet vermeld.01/12/1667
31/12/1667
25P.1/24.0.0F. Greijns, penningmeester van de "dijckagie Eeckeren, Hoeven, Oorderen en Wilmersdonck bevestigd ontvangen te hebben van Eduard Peeters de som van 165 gulden over het 8ste geschot over 45.933 roeden land tot 20 stuivers het gemet.01/01/1676
31/12/1676
26P.1/25.0.0 F. Greyns, penningmeester van de "dijckagie van Eeckeren, Hoeven, Oorderen en Wilmersdonck", bevestigd ontvangen te hebben van Eduard Peeters de som van 243,14 gulden voor het 1ste geschot over 45.933 roeden land onder Ekeren en 2.552 roeden onder Oorderen vervallen op 1 december 1669.01/01/1670
31/01/1670
27P.1/26.0.0F. Greyns, penningmeester van de "dijckagie van Eeckeren, Hoeven, Oorderen en Wilmersdonck", bevestigd ontvangen te hebben van Eduard Peeters de som van 494,18 gulden over het 15de geschot voor 45.933 roeden land tot 3 gulden het gemet en nog eens 3.231 roeden tot 3 gulden.01/01/1600
31/12/1699
28P.1/27.0.0F. Greijns, penningmeester van de "dijckagie van Eeckeren, Hoeven, Oorderen en Wilmersdonck, bevestigd de ontvangst van 494,18 gulden vanwege Eduard Peeters over het 13de geschot voor 45.933 roeden land tot 3 gulden het gemet en nog eens 3.231 roeden tot 3 gulden 6 stuivers.08/10/1672
08/10/1672
29P.1/28.0.0Abraham van Hembeecq, penningmeester van de "dijckagie van Eeckeren, Hoeven, oorderen en Wilmersdonck", bevestigd ontvangen te hebben van Elisabeth Cockx de som van 327 gulden over het 1ste, 2de en derde geschot van 30 gulden gesteld op ieder gemet op land dat zij in bezit heeft binnen de bovengenoemde polders.28/06/1662
28/06/1662
30P.1/29.0.0Abraham van Hembeecq, penningmeester van de 'dijckagie Eeckeren, Hoeven, Oorderen en Wilmersdonck", bevestigd ontvangen te hebben van Lizabeth Cockx de som van 150 gulden over het 1ste geschot van 30 gulden op ieder gemet land dat zij in het bezit heeft binnen deze polders.16/03/1662
16/03/1662
<<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>>
0.019 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM