"De ontmaskering van Dulle Griet" nog steeds verkrijgbaar. [Klik hier].


familie "Peeters - d'Aertselaer"

 
1375 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2017-11-18 15:35:18
#inventarisitembegindatum
einddatum
106P.1/105.0.0Juan De Hermus bekent ontvangen te hebben uit handen van Eduard Peeters de som van 207 gulden en 12 stuivers voor een verlopen jaarrente berustende op het huis den prince Cardinael gelegen in de Vuijlstraet te Antwerpen.16/03/1663
16/03/1663
107P.1/106.0.0Berekening en samenvatting van verlopen renten geconstitueert op het huis den Prince Cardinael gestaan in de Vuijlstraet te Antwerpen. Deze berekeningen gelden voor de jaren 1657 en 1658. De nota is ondertekend door Juan De Hemus01/01/1600
31/12/1699
108P.1/107.0.0Juan De Henus bekent ontvangen uit handen van Eduard Peeters de som van 207 gulden 12 stuivers voor een verlopen jaarrente rustende op het huis den Prince Cardinael in de Vuijlstraete. De heer De Hemus trad op in naam van de erfgenamen van wijlen Magdalena De Vergnis en Juan Ferdinandus De Sanvictores.16/03/1665
16/03/1665
109P.1/108.0.0Joan Gelthoff heeft uit handen van Eduard Peeters ontvangen de som van 58 gulden 18 stuivers voor een jaarrente op het huis den prince Cardinael. Deze rente kwam toe aan Joan Jacomo Gelthoff.20/03/1663
20/03/1663
110P.1/109.0.0"Annototion des billets du dégagement" er zijn geen verdere verwijzingen vanwaar of voorwat deze gelden betaald werden en door wie ?01/01/1600
31/12/1699
111P.1/110.0.0" Quitantie van F 281.8 voor Eduard Peeters als Proprietaris van den Prins Cardinael in de Vuijlstraete in dato 13 Janny 1660". Voor schepen van Antwerpen zijn gekomen Marinus de Vooght en Catharina Gelthoft die verklaren ontvangen te hebben uit handen van Eduard Peeters de som van 281 gulden acht stuivers met daarboven een rente van 25 gulden.13/01/1660
13/01/1660
112P.1/111.0.0Ondergetekende verklaart ontvangen te hebben uit handen van Marinus de Vooght de som van 500 pond voor een vollerec..mdatie ten laste van Joannis Gelthof en juffr. Maria de Vergnis.30/10/1653
30/10/1653
113P.1/112.0.0Voor schepenen van Antwerpen zijn verschenenJohannes Gelthoff en juffr. Maria de Vergnis, zijn huisvrouw. Zij bekennen schuldig te zijn aan Diego Teipera de som van 500 pond Vlaams15/11/1639
15/11/1639
114P.1/113.0.0" Transport van 500 wisselgeld op de helfft van een huijs in de Vuijle straete voor Andreas Martens in dato 18 8bris 1656" Voor schepenen van Antwerpen zijn gecompareerd; Jan de Pester, in naam van Marino de Vooght, en Geertruij Adriaenssen, weduwe van Gerard van.eringen, welke de som van 500 pond Vlaams heeft ontvangen uit handen van Marino de Vooght.18/10/1656
18/10/1656
115P.1/114.0.0"Quitantie van L.500-wisselgelt uijtgegaen hebbende op d'helfft van een huijs in de Vuijlstraet voor Andreas Mertens (Martens) in dato 19 8bris 1658".19/10/1658
19/10/1658
116P.1/115.0.0Jacques de ..eter bekent ontvangen te hebben uit handen van Eduard Peeters, eigenaar van het huis genaamd den Prince Cardinael, gestaan in de Vuijlstraete te Antwerpen, de som van 1.127 gulden erfelijk24/03/1673
24/03/1673
117P.1/116.0.0"Twaelf heylich geest^proven beset bij de Heere Eduard peeters 1679". Bedelingen van brood na de zaterdagmis door de Heilige Geest in de Sint Jacobskerk te Antwerpen. Pastoor Jan de Laet was verantwoordelijk voor deze bedeling. Het waren Margrita Rogiers - Maria Buscop - Susanne Pauws - Marie Theresia de Bruijn - Anne Swerte - Petronella Verstappen en de huisvrouwen van Francus de Vos en Vincent Broeders die de broden verkregen.01/01/1679
31/12/1679
118P.1/117.0.0Inventaris van alle roerende en onroerende goederen, papieren en documenten gevonden in het sterfhuis van wijlen Eduard Peeters, echtgenoot van wijlen Anna Govaertsen vanden Graeff. Deze inventaris werd opgemaakt door notaris Ambrosius Sybille uit Antwerpen. De erfgenamen waren zijn vijf kinderen.01/01/1600
31/12/1699
119P.1/118.0.0"Ten versoecke van de Erffgenaemen van wijlen Eduard Peeters hebben wij onders Balthasar Formulet, gecommitteeert hoofdgeland vande dijckagie van Austruweel ende achtergelegen polders ....."Schattingsverslag van gronden, beemden, landen en huizen gelegen te Ettenhoven, Oorderen, Capellen, Lillo de polder van Ekeren. De akte was verder ondertekend door Franciscus Greijns, penningmeester van de dijkbeheerders.20/12/1679
20/12/1679
120P.1/119.0.0Testament van Maria Theresia Peeters, dochter van Eduard en Anna Govaertsen vande Graeff opgemaakt door nots. Anthonij De Pieters uit Antwerpen. Er moesten 1.000 missen gecelebreerd worden en bij haar begrafenis 600 broden verdeeld onder de armen. Begunstigden waren o.a. de kerk van Sint Jacob, Michiel, Jan Baptist, Anna Maria, en Catharina Peeters, de Arme Clarissen, Adriaen en Constantia Govaertsen vanden Graeff, haar nicht Maria Colaert en de Kapel van het Allerheiligste Sacrament.28/03/1679
28/03/1679
0.006 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM

   


Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.

Gesloten tot nader bericht