Fotowedstrijd

Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de vereniging organiseert de
heemkundige kring Jan Vleminck
in 2024 een fotowedstrijd.

Deelnemen kan tot 31/12/2024.
klik hier voor het reglement.


familie "Peeters - d'Aertselaer"

 
1375 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2017-11-18 15:35:18
#inventarisitembegindatum
einddatum
1P.0/0.0.0"Procuratie voor Cornelis D'oppgieter ende .... in dato 16 8bre 1658". Akte opgesteld voor burg. en schepenen van Brugge. Voor hen verschenen Alphonse de Gras en Catharina van Houte, zijn echtgenote en noptaris d'Oppegieter.01/01/1600
31/12/1699
2P.1/1.0.0Voor notaris Gaspar Verstockt verschenen Balthasar Sebille, het betreft hier de betaling van een obligatie ter waarde van 3.000 gulden kapitaal door Lucas Charles del Rosso. (copie)17/12/1683
17/12/1683
3P.1/2.0.0"Rekeninge Bewijs ende reliqua de administratie iegelijcke van ontfanck ende uijtgeef die de heeren Adriano Goijvaertsen vanden graeff ende michiel Peeters als gewesene momboirs over Jan Baptiste Peeters, Eduardssone en Jouffr. Anna Goijvaertsen Vanden Graeff". Aangestelde commissarissen ware Maximiliaan Gerardi en Jan Baptiste Dellafaille.16/08/1680
16/08/1680
4P.1/3.0.0Opsomming van goederen verkocht op de vrijdagmarkt te Antwerpen welke eigendom waren van Jan Baptist Peeters, zoon van Eduard Peeters en Anna Goijvaertsen van der Graeff. De verkochte stoffen en kleding staan vermeld met de opgebrachte gelden.07/06/1886
07/06/1886
5P.1/4.0.0Voor schepenen van Antwerpen verschenen: Michiel Peeters en Adrianus Govaertsen vande Graeff beiden als 'testamentlijcke momboirs' over Jan Baptist Peeters, Catharina Peeters, echtgenote van Constantinus Deweerdt, Maria Theresia Peeters, allen erfgenamen van wijlen Eduardo Peeters en wijlen zijn echtgenote Anna Govaertsen vanden Graeff en Anna Maria Peeters, dochter van Michiel Moens. Erfdeling van gronden. De akte heeft te lijden gehad van vocht. 12/04/1680
12/04/1680
6P.1/5.0.0De heer Jan Baptiste Peeters wordt gevraagt om aan Anthonij de Pieters, penningmeester, de som te betalen van 400 gulden wisselgeld zijnde commisiegeld. Het betreft hier een betaling aan de hoofdgecommiteerde van de Polders van Lillo, Stabroek, Zandvliet en Berendrecht. Aan dezelfde J.B.Peeters wordt een erfelijke rente verleden van 30 gulden per jaar.14/02/1682
14/02/1682
7P.1/6.0.0Briefje aan Jean Baptiste Peeters vanwege de heer L.del Rosso. Deze vraagt om de obligatie, ter waarde van 3.000 gulden, die J.B. Peeters ter zijnen laste heeft te willen prologeren voor 3 Ã 6 maanden.29/04/1683
29/04/1683
8P.1/7.0.0De heer Lucas Charles del Rosso vraagt aan mevr. de weduwe van Suan te willen betalen aan Jan Baptist Peeters de som van 3.400 gulden.08/03/1684
08/03/1684
9P.1/8.0.0Uittreksel van een doopakte vanwege pastoor Chanon van de St. Jacobskerk te Antwerpen. Hij bevestigt dat op 20 juni 1651 geboren is Anna, dochter van Lucas Carolus del Rosso en Catharina Maria de Be.dele.08/05/1683
08/05/1683
10P.1/9.0.0Briefje aan notaris Sybille vanwege Lucas Carolus del Rosso. Hij verwittigt de heer Sybille ervan dat het niet gelukt is om geld te krijgen voor de heer Preters. Hij zal papieren naar hem toe sturen om het geld toch nog te verkrijgen. Een rood intact lakzegel is nog aanwezig.30/03/1683
30/03/1683
11P.1/10.0.0Brief aan notaris Sybillen vanwege de heer L. C. Del Rosso. Hij zal zoveel mogelijk geld opnemen tot een maximum bedrag van 10.000 gulden. Hij zou graag de heer Peeters voldoen. Een gedeeltelijke rode lakzegel is nog aanwezig.09/04/1683
09/04/1683
12P.1/11.0.0Briefje vanwege Luc. C. Del Rosso aan Jan Baptist Peeters met de boodschap dat hij aan notaris Sybillen enkele papieren heeft verzonden om geld te verkrijgen. Van zodra hij het geld heeft zal hij de betaling voldoen.09/04/1683
09/04/1683
13P.1/12.0.0Brief vanwege Lucas Carolus Del Rosso aan ? De brief is zeer moeilijk leesbaar daar het geschrift zeer licht geschreven is en de inkt niet al te duidelijk is.05/11/1683
05/11/1683
14P.1/13.0.0Brief aan ? vanuit Namen vanwege Pierre .uesque de Namur. Brief nog te vertalen ( Franse tekst).07/10/1683
07/10/1683
15P.1/14.0.0"Inventaris van alle ende ijeghelijcke de goederen haeffelijcke ende Erffelijcke achterghelaeten en bevonden ten sterfthuijse van wijlen Joan Baptiste Peeters. Michiel Peeters was executeur van het testament en C. de Weerdt trad op als getuige. De akte heeft veel te lijden gehad van vocht.01/01/1686
31/12/1686
<<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>>
0.006 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM