Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief [Klik hier].


familie "de Weerdt - Rubens"

 
225 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2010-07-24 21:46:11
#inventarisitembegindatum
einddatum
166V.5/164.0.0Francis van Heurck ontvangt 20 gls van de heer de Weerdt voor het hangen van een witte baije.14/12/1695
14/12/1695
167V.5/165.0.0Rekening vanwege Balthasar Lucas Boel voor geleverde diensten en materiaal nodig voor de uitvaart van wijlen juffr. de Weerdt ten bedrage van 52 gls 9 stuivers.01/01/1600
31/12/1699
168V.5/166.0.0Bewijs van ontvangst van de som van 30 gulden uit handen van mevr. de Weert voor de levering van 200 honderd rogge- en tarwebroden in november 1695 ten sterfhuize van wijlen Maria de Weert, devotairesse.01/01/1600
31/12/1699
169V.5/167.0.0Peeter Blanckaet bevestigt de ontvangst van 10 gls en 10 stuivers vanwege de erfgenamen van wijlen juffr. de Weerdt voor het luiden van een 'coorlijck'.08/11/1695
08/11/1695
170V.5/168.0.0Ontvangstbewijs voor de som van 15 gls uit handen van de vrouw van secretaris de Weerdt voor de levering van 100 rogge- en tarwebroden ten sterfhuize van wijlen juffr. Maria de Weerdt in november 1695.01/01/1600
31/12/1699
171V.5/169.0.0Jan Stekeldoren bevestigt de ontvangst van 45 gls uit handen van secretaris de Weerdt voor de levering van 150 rogge- en 150 tarwebroden. Deze werden geleverd in het sterfhuis van Maria de Weerdt, geestelijke dochter, in november 1695.01/01/1600
31/12/1699
172V.5/170.0.0De heren Roosendael de Bouwel en Guilielmus A. Lunden, aalmoezeniers te Antwerpen, ontvangen de som van 25 gls uit handen van de erfgenamen van wijlen juffr. de Weerd voor het bidden tot het zieleheil van bovengenoemde Maria de Weerdt, geestelijke dochter.04/09/1695
04/09/1695
173V.5/171.0.0Joseph Jansen verklaart de som ontvangen te hebben van 28 gls 15 1/4 stuivers voor gedane arbeid en geleverde materialen in een huis gelegen in de Cleveniersstraat. Deze werken werden uitgevoerd in opdracht van de heer stadssecretaris Cornelis de Weerdt.06/02/1696
06/02/1696
174V.5/172.0.0Fr. Christianus Siriacobs ontvangt uit handen van secretaris de Weerdt de som van 600 florijnen afkomstig uit het legaat van juffr. Joanna Maria de Weerdt zaliger en nog eens 25 florijnen voor het celebreren van 50 missen ter nagedachtenis van wijlen Joanna Maria de Weerdt, geestelijke dochter.30/11/1695
30/11/1695
175V.5/173.0.0Carolus Joannes Sorniani, kanunnik en archidiaken, Paulus van Halmale, kanunnik en aartspriester, als afgevaardigden van de eerw. h. Deckers, kanunnik van het kapittel van de kathedrale kerk van O.-L.-Vrouw, Jonk. Jan Baptista Greijns, dienende buitenburgemeester, Jonk. Floris van Berghen, oud-buitenburgemeester, afgevaardigde van de stad Antwerpen, Didacus Ferdinandus de Villegas, Hendrick Hoffmans, Gillis Hinoel en Anthonij de Moor, allen afgevaardigden van de Generale Gelanden van de Dijckagie van Ekeren, Oorderen en Wilmarsdonk. Zij ontvangen uit handen van Constantinus de Weert, stadssecretaris van Antwerpen, de som van 3.600 carolus gulden als onkosten om de voormelde polders terug in hun oorspronkelijk staat te brengen. Deze polders waren nog bezwaard met een erfelijke rente van 225 carolus gulden per jaar. De akte werd opgemaakt door notaris Anthonij de Pieters de Jonge.27/04/1682
27/04/1682
176V.5/174.0.0Voor schepen van Antwerpen verschenen Gregorius Bellens, presenterende een notariële constitutie van een rente, opgemaakt door notaris Anthonij de Pieters op 27 april 1681 ten behoeve van Constantinus de Weerdt. Voor deze akte zie inv. nr. V5.173.17/05/1682
17/05/1682
177V.5/175.0.0Brief gericht aan de burgemeester en schepenen van Antwerpen. De akte betreft de deling van de goederen van wijlen Jan Baptista Peeters, zoon van Eduardo Peeters. Begunstigden waren de minderjarige kinderen van Michiel Moens en wijlen Anna Maria Peeters, nl. Catharina Peeters, gehuwd met Constantinus de Weert, en Maria Theresia Peeters. Elk kregen zij een derde deel. Executeur van het testament was Michiel Peeters. De akte is ondertekend door H. Snijers.20/08/1687
20/08/1687
178V.5/176.0.0Schepenbrief van de Raad van Antwerpen. Regina de Weerdt, gehuwd met Michiel Moens, en Isabella de Weerdt, gehuwd met Pauwels Michiel Chauwin, verklaren dat zij uit handen van Catharina Peeters, wed. van Constantinus de Weerdt, ontvangen hebben de som van 21.158 gls 10 stuivers. Deze som werd aan hen gelegateerd door bovenvermelde Constantinus de Weerdt. De akte is voorzien van een intacte papieren stadszegel.01/07/1700
01/07/1700
179V.5/177.0.0"Extract uitten lenerinckboeck mijns heere des amptmans der stadt van antwerpen als waer onder andere leneringen ordinairie ghenomen opden 24 Julij 1654 staet de naervolgen.." Het betreft hier een financiële transactie vanwege de heer Johan Wils en notaris Adriaen Diericx uit Antwerpen. De brief is een kopie.24/07/1654
24/07/1654
180V.5/178.0.0Het betreft hier de betaling van een jaarlijkse lijfrente van 50 gulden door Constantinus de Weerdt. Wordt nog genoemd in de akte: Joanna Le Compte, weduwe van jonker Louijs Gregoir d'Aijala.01/01/1600
31/12/1699
0.004 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM

   


Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.


Gesloten tot nader bericht.