Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief [Klik hier].


familie "de Weerdt - Rubens"

 
225 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2010-07-24 21:46:11
#inventarisitembegindatum
einddatum
16V.5/16.0.0Afrekeningen van ontvangsten van diverse aard en uitgaven voor missen, renten enz. van wijlen Maria De Weerdt, geestelijke dochter. De afrekening is ondertekend door de twee uitvoerders: Michiel Moens en P.W. Chauwin.09/04/1699
09/04/1699
17V.5/16.1.0Ontvangstbewijs voor de som van 141 gulden vanwege Gerard de Beukeler. Betaling van een totaal bedrag van 138,6 gulden aan de heren Neijs en de Backer.13/04/1700
13/04/1700
18V.5/17.0.0Afrekeningen van uitgaven en inkomsten geregeld oor Constantin de Weerdt, stadssecretaris van Antwerpen. Dit gebeurde voor notaris Lodewijcx uit Antwerpen.06/08/1699
06/08/1699
19V.5/18.0.0Afrekening ten bedrage van 216,13 gulden vanwege Gerard Fijens, begrafenis-ondernemer te Antwerpen. Het betreft hier de begrafenis van Constantinus De Weerdt, stadssecretaris van Antwerpen.03/07/1700
03/07/1700
20V.5/19.0.0Rekening ten bedrage van 4403,17 gulden voor de begrafenis van Constantinus de Weerdt, stadssecretaris van Antwerpen, gestorven op 10 mei 1700. Het document is beschadigd doch volledig.01/01/1700
31/12/1799
21V.5/20.0.0Ontvangstbewijs van een betaling van 1.000 gulden door Constantinus de Weerdt, stadssecretaris van Antwerpen. Het betalingsbewijs is ondertekend door de heer Jacques Schrynmaeckers.09/05/1667
09/05/1667
22V.5/21.0.0Akte verleden voor schepenen van Antwerpen in aanwezigheid van Catharina Peeters en haar man Constantinus de Weerdt. Michiel Peeters, zoon en erfgenaam van Maria Theresia Peeters betaalde, volgens legaat, de som van 18.000 gls. Dit legaat staat beschreven in het testament van Maria Theresia Peeters opgemaakt op 28 maart 1679 door nots. Anthonij de Pieters. Het document is beschadigd, waardoor een klein gedeelte van de tekst weggevallen is.08/11/1689
08/11/1689
23V.5/22.0.0Akte verleden voor schepenen van Antwerpen in aanwezigheid van Michiel Moens, als testamentair vertegenwoordiger van zijn kinderen verwekt in huwelijk met Anna Maria Peeters. Deze akte staat in verband met de akte geïnventariseerd onder het nummer V5.21. Een papieren stadszegel zit los in de akte. Dit document vertoont dezelfde beschadiging als de voorschreven akte.04/11/1689
04/11/1689
24V.5/23.0.0Akte verleden voor notaris Emanuel Peres te Antwerpen. Toevoegsel aan het testament opgemaakt door Constantinus de Weerdt en Catharina Peeters, zijn echtgenote. Cath. Peeters krijgt hier de volmacht om, bij het overlijden van haar echtgenoot, gronden te verkopen of belasten gelegen onder Oorderen en Steenhuffel. Maria-Regina, Isabella en Agnes de Weert, zijn zusters, de heer Villaviciosa, zijn neef, worden eveneens als begunstigden vermeld. Deze akte werd opgesteld in het bijzijn van Joannes Baptista Speecq, priester, en van Franciscus Espadana.01/01/1700
31/12/1799
25V.5/24.0.0Betalingen gedaan door Michiel Peeters, executeur van het testament van wijlen Maria Theresia Peeters, zijn moeder. Deze gelden waren afkomstig uit het legaat van 18.000 gulden. Zie schepenakten onder de inv. nummers V5.21 en V5.22.18/11/1699
18/11/1699
26V.5/25.0.0Afrekening van inkomsten en uitgaven gehanteerd door de secretaris van de O.-L.-Vrouwkapel van Horst. Onder uitgaven verstaan we onkosten voor missen en voor het onderhoud van de genoemde kapel. Onder inkomsten vallen de gelden afkomstig uit de offerblok en inkomsten in natura. Het document is ondertekend door Catharina Peeters.16/03/1701
16/03/1701
27V.5/26.0.0Catharina Peeters en haar echtgenoot Constantinus de Weerdt weigeren het testament te aanvaarden van wijlen jonker Jan Baptiste Jan Peeters, broer van Catharina. Deze maakte zijn testament op 18 mei 1686. Notaris was Emanuel Henricus Peres.22/05/1686
22/05/1686
28V.5/26.1.0Boedelbeschrijving (kopie) van de roerende en onroerende goederen die eigendom waren van wijlen jonker Jan Baptiste Peeters, overleden op 19 mei 1686. Hij benoemde tot zijn erfgenamen: Catharina-Maria Theresia Peeters, zijn zusters, de kinderen van Anna Maria Peeters, gehuwd met Michiel Moens, en Michiel Peeters, zijn broer. Deze was executeur van het testament. De akte is ondertekend door A.D. Lannoij, Max. Gerardi en Anthonij de Pieters junior, notaris.14/02/1688
14/02/1688
29V.5/27.0.0Ontvangstbewijs voor de som van 850 gulden van een lijfrente van 50 gulden jaarlijks. De betaling gebeurde door Constantin de Weerdt aan Gregor de Aijola.06/08/1699
06/08/1699
30V.5/28.0.0Betalingsbewijs voor de som van 4 gls 41 stuivers voor olieverf en borstels.11/07/1699
11/07/1699
<<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>>
0.003 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM

   


Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.

Vrije toegang zonder afspraak.

16/10/2021    20/11/2021    18/12/2021    15/01/2022    19/02/2022    19/03/2021