De Val van Icarus van Bruegel is geraffineerde politieke satire [Lees hier het artikel].
Waarom Bruegels Dulle Griet nooit werd begrepen [Lees hier het artikel].


familie "de Coninck"

 
185 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2012-01-26 21:47:11
#inventarisitembegindatum
einddatum
136DC.2/10.0.0Verzoek vanwege Helena Chauvin (1641-1698) aan de Antwerpse schepenbank betreffende het afhandelen van de hangende handelszaken van wijlen Johan de Coninck (1619-1684). De zaak werd onderzocht door de Antwerpse schepen Jan Augustijn De Lannoy en goedgekeurd door het college op 17/04/1684.17/04/1685
17/04/1685
137DC.2/11.0.0Antwerpse schepenbrief betreffende het erfdeel van Helena Chauvin (1641-1698), de weduwe van de Antwerpse koopman/bankier Johan de Coninck (1619-1684). Zo ontving de weduwe twee kapitaalrenten van 3.000 en 800 gulden uit handen van de kinderen uit Johans eerste huwelijk met Anna Maria Macqereel (+ 1661), te weten: Joannes Franciscus de Coninck (° 1655 - priester, testamentair voogd over zijn minderjarige zussen), Anna Maria de Coninck (° 1657 - gehuwd met Justus Anthonius De Jonghe + 1714, zetelend in de Provinciale Raad van Vlaanderen), Isabella de Coninck (° 1659 - geestelijke dochter) en de meerderjarige Jacobus de Coninck (1661-1724 - koopman/bankier). De belangen van hun stiefmoeder werden tevens behartigd door hun oom, Paulo Michiel Chauvin (+ 1714), terwijl de administratieve kant van de transactie werd verzorgd door de Antwerpse schepen Jan Augustijn De Lannoy en stadssecretaris Andries Valckenisse.09/08/1686
09/08/1686
138DC.2/12.0.0Afrekening van het sterfhuis van de Antwerpse koopman/bankier Johan de Coninck (1619-1684), die op 21/02/1685 door de Antwerpse schepenbank werd bekrachtigd. De vermelde erfgenamen waren zijn vrouw Helena Chauvin (1641-1698 - bijgestaan door haar broer Paulo Michiel Chauvin + 1714) en de kinderen uit Johans eerste huwelijk met Anna Maria Macqereel (+ 1661): Joannes Franciscus de Coninck (° 1655 - priester, testamentair voogd), Anna Maria de Coninck (° 1657 - gehuwd met Justus Anthonius De Jonghe + 1714, zetelend in de Provinciale Raad van Vlaanderen), Isabella de Coninck (° 1659 - geestelijke dochter) en de meerderjarige Jacobus de Coninck (1661-1724 - koopman/bankier), alsook de kinderen uit Johans' tweede huwelijk, te weten: Jan Carel de Coninck, Maria Franchoise de Coninck (1664-1719), Josephus de Coninck (1665-1717), Egidius de Coninck (1669-ca. 1740), Maria Magdalena de Coninck (1672-1706), Ludovicus Franciscus de Coninck (1674-1758) en Isabella Theresia de Coninck (° 1681-1686). 10/03/1685
10/03/1685
139DC.2/13.0.0Kwitantie van 320 gulden die Jan Carel de Coninck van zijn moeder, Helena Chauvin (1641-1698), ontvangen had in voldoening van de afrekening van het sterfhuis van zijn vader Johan de Coninck (1619-1684). 11/12/1684
11/12/1684
140DC.2/14.0.0Verklaring op eed van Johannes Franciscus de Coninck (° 1655 - priester) en Jacobus de Coninck (1661-1724 - koopman/bankier) dat zij zouden waken over de uitbetaling van het erfdeel van hun minderjarige zus, Anna Maria de Coninck (° 1657), in navolging van het arrest geattesteerd door de Antwerpse notaris Peeters.16/04/1683
16/04/1683
141DC.2/15.0.0Overeenkomst tussen de kinderen van de Antwerpse koopman/bankier Johan de Coninck (1619-1684) betreffende diens nalatenschap. Zo kwamen Joannes Franciscus de Coninck (° 1655 - priester, testamentair voogd), Isabella de Coninck (° 1659 - geestelijke dochter) en Anna Maria de Coninck (° 1657 - vertegenwoordigd door haar man Justus Anthonius De Jonghe + 1714, zetelend in de Provinciale Raad van Vlaanderen) overeen dat hun broer Jacobus de Coninck (1661-1724), alvast sommen zou ontvangen van 1.000 pond (uit de erfenis van zijn tante Anna de Coninck + 1682) en 36.000 gulden (uit de erfenis van zijn vader).08/01/1685
08/01/1685
142DC.2/16.0.0Kwitantie van 93 gulden die Joannes Franciscus de Coninck (° 1655 - priester, testamentair voogd) van zijn stiefmoeder, Helena Chauvin (1641-1698), ontvangen had in voldoening van de afrekening van het sterfhuis van zijn vader Johan de Coninck (1619-1684). Andere begunstigden waren Isabella de Coninck (° 1659 - geestelijke dochter), Anna Maria de Coninck (° 1657) en Jacobus de Coninck (1661-1724).22/11/1685
22/11/1685
143DC.2/17.0.0Kwitantie betreffende het huiszilver (lampetschotel, kandelaren, wijwatervat, ...) dat door Helena Chauvin (1641-1698) aan haar stiefzoon Joannes Franciscus de Coninck (° 1655 - priester) werd overgemaakt. Andere begunstigden waren Isabella de Coninck (° 1659 - geestelijke dochter), Anna Maria de Coninck (° 1657) en Jacobus de Coninck (1661-1724). 05/01/1685
05/01/1685
144DC.2/18.0.0Volmacht opgesteld te Brussel vanwege Louis Ferdinand Du Mont aan zijn vrouw Jacqueline Marins betreffende het afsluiten van een obligatie. 22/09/1685
22/09/1685
145DC.2/19.0.0Kwitantie van 1050 gulden wisselgeld die Joannes Franciscus de Coninck (° 1655 - priester), Isabella de Coninck (° 1659 - geestelijke dochter), Jacobus de Coninck (1661-1724) en Helena Catharina De Jonghe (+ 1745 - de dochter van Anna Maria de Coninck (° 1657) en Justus Anthonius De Jonghe + 1714) van hun (groot)moeder Helena Chauvin (1641-1698) ontvangen hadden. Het ging om een som die deel uitmaakte van een legaat van 6.000 gulden wisselgeld uit de nalatenschap van Jan Baptista de Labistrate (° 1616) en Mechtildis Gerbrants, ten gunste van Helena Chauvin (1641-1698). 16/12/1697
16/12/1697
146DC.2/20.0.0Gemeenschappelijk testament van de Antwerpse koopman/bankier Johan de Coninck (1619-1684) en diens tweede vrouw Helena Chauvin (1641-1698), opgemaakt door de Antwerpse notaris Anthoni De Pieters De Jonghe in aanwezigheid van de getuigen Nicolaes Melis en Anthoni Laurens. De krijtlijnen van hun nalatenschap werden reeds eerder vastgelegd in het huwelijkscontract dat op 29/11/1662 werd afgesloten voor de Antwerpse notaris Ambrosius Sebille (zie DC.2/9.0.0). De erfenis diende netjes verdeeld te worden onder alle kinderen van Johan de Coninck (1619-1684). De ene helft ging naar de vier kinderen uit diens eerste huwelijk met wijlen Anna Maria Macqereel (+ 1661), te weten: Joannes Franciscus de Coninck (° 1655 - priester), Anna Maria de Coninck (° 1657 - gehuwd met Justus Anthonius De Jonghe + 1714, zetelend in de Provinciale Raad van Vlaanderen), Isabella de Coninck (° 1659 - geestelijke dochter) en Jacobus de Coninck (1661-1724 - koopman/bankier). De andere helft van de erfenis was voorbestemd voor de zeven kinderen, die voortkwamen uit zijn huwelijk met Helena Chauvin (1641-1698), te weten: Jan Carel de Coninck, Maria Franchoise de Coninck (1664-1719), Josephus de Coninck (1665-1717), Egidius de Coninck (1669-ca. 1740), Maria Magdalena de Coninck (1672-1706), Ludovicus Franciscus de Coninck (1674-1758) en Isabella Theresia de Coninck (° 1681-1686). 08/03/1684
08/03/1684
147DC.2/21.0.0Ruilakte, opgesteld door de Antwerpse notaris Jacques Herreyns in aanwezigheid van de getuigen Jan Carel de Coninck en Jacobus Boeije, betreffende de nalatenschap van de Antwerpse koopman/bankier Johan de Coninck (1619-1684). Deze overeenkomst betrof een ruil van het erfdeel van Josephus de Coninck (1665-1717 - cavel C) met dat van zijn halfzus Anna Maria de Coninck (° 1657 - cavel F), die vertegenwoordigd werd door haar man Justus Anthonius De Jonghe (+ 1714 - raadslid van de Provinciale Raad van Vlaanderen en testamentair voogd/momboir). Eveneens aanwezig bij de transactie waren Helena Chauvin (1641-1698) en haar broer Paulo Michiel Chauvin (+ 1714), die beiden optraden als testamentaire momboirs.06/03/1685
06/03/1685
148DC.2/22.0.0Notariële akte, opgesteld door de Antwerpse notaris Jacques Herreyns in aanwezigheid van de getuigen Jacobus Corbet (getuige), Jan Maria Herreyns (getuige) en Jacobus Boeije (getuige), betreffende de afhandeling van de nalatenschappen van de Antwerpse koopman/bankier Hans de Coninck (1589-1675), diens dochter Anna de Coninck (+ 1682 - meesteres van het Antwerpse begijnhof) en zijn zoon Jan de Coninck (1619-1684 - koopman/bankier, oudaalmoezenier). Helena Chauvin (1641-1698), de weduwe van Jan de Coninck (1619-1684), en haar broer Paulo Michiel Chauvin (+ 1714 - aalmoezenier) traden op als testamentaire momboirs of voogden. Enkele vernoemde erfgenamen waren: Maria Franchoise de Coninck (1664-1719), Josephus de Coninck (1665-1717) en Anna Maria de Coninck (° 1657 - geassisteerd door haar man Justus Anthonius De Jonghe (+ 1714).03/01/1685
25/04/1685
149DC.2/23.0.0Inventaris en verkaveling van de nagelaten landgoederen van de Antwerpse koopman/bankier Johan de Coninck (1619-1684), zoals die werden opgetekend door Matthijs Van Goethem, Peeter Verelst en Pauls Demare. Een vierde van deze eigendommen kwam toe aan Johans weduwe Helena Chauvin (1641-1698), terwijl de rest werd verdeeld onder hun overlevende kinderen. De verkaveling werd op 27/02/1685 goedgekeurd door de Antwerpse binnenburgemeester Jacob Antoon De Witte en stadssecretaris Andries Van Valckenisse. 27/02/1685
27/02/1685
150DC.2/24.0.0Inventaris en taxatie van de nagelaten huisraad van de Antwerpse koopman/bankier Johan de Coninck (1619-1684) door de gezworen schatters Jan Heck en Peeter Herinckx, in aanwezigheid van Johans weduwe Helena Chauvin (1641-1698) en haar broer Paulo Michiel Chauvin (+ 1714). Het document draagt tevens de handtekening van de Antwerpse binnenburgemeester Jacob Antoon De Witte. (zie ook DC.2/25.0.0) 08/01/1685
08/01/1685
0.003 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM