De Val van Icarus van Bruegel is geraffineerde politieke satire [Lees hier het artikel].
Waarom Bruegels Dulle Griet nooit werd begrepen [Lees hier het artikel].


familie "Peeters - d'Aertselaer"

 
1375 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2017-11-18 15:35:18
#inventarisitembegindatum
einddatum
61P.1/60.0.0De heer Marcelis, gevolmachtigde voor Jan Lievens, bekent ontvangen te hebben uit handen van Peeters, vermoedelijk Eduard, de som van 235 gulden over drie jaren verloop tegen vier ten honderd van 1963 gulden.04/07/1656
04/07/1656
62P.1/61.0.0"Penninghen gecomen van wijlen Sr. Jacques de Vergnis, grootvader vande kinderen van wijlen Juan Ferdinandes de Sanuictores ende jouffr. Magdalena de Vergnis geconstitueert op een huijs genaempt "den prince Cardinael" tegenwoordich proprietaris Sr. Eduard Peeters".10/12/1663
10/12/1663
63P.1/62.0.0Jacomo de Verginis bekent ontvangen te hebben de som van 3.926 gulden van verlopen op een huis genaamd "de prince Cardinael" gelegen in de Vuijlstraete te Antwerpen.16/04/1658
16/04/1658
64P.1/63.0.0"Affectatie van 500 pond Vlaems op de helft van de huijsinge in de Vuijlstraete aen Sr. Eduard Peeters". Voor schepenen van Antwerpen zijn gekomen Jan de Pester gevolmacht door Andrea Martens,stelt de helft van een huis, eerder eigendom van Maria Vernis, in pand voor de lening van 500 pond18/10/1656
18/10/1656
65P.1/64.0.0"Procuratie. Voor notaris zijn verschenen, Maria Brigitta de Sanuitores en Anthonius de Sanvitores. Zij ontvangen uit handen van Eduard Peeters, erflater, de som van 6.920 gulden met intresten.01/01/1600
31/12/1699
66P.1/65.0.0"Procuratie" Deze akte is moeilijk leesbaar.18/11/1644
18/11/1644
67P.1/66.0.0"Procuratie". Voor notaris Jan de Braij, residerende te Amsterdam zijn verschenen, Johannes Lievens als getuige en vader van Johannes Andrea Lievens. Deze geeft vervolgens volmacht aan notaris Peeter Gijsbert uit Antwerpen om jaarlijkse renten te innen van Eduard Peeters.24/05/1660
24/05/1660
68P.1/67.0.0"Quitantie van Jan Jacomo Gelthoff. Voor notaris Ambrosius Sebille zijn verschenen Jan Jacomo Gelthoff, zoon van Jan en Maria de Verginis en Eduard Peeters. Deze laatste betaalde aan Jan Jacomo Gelthoff de som van 1.965 gulden welke som afkomstig uit de erfenis van wijlen Jacques de Verginis, zijn grootvader. Eduard Peeters was erflater.13/09/1664
13/09/1664
69P.1/68.0.0" Testament van d'heer Eduardo peeters 5 septemb 1678". Testament van Eduard Peeters, weduwnaar van Anna Govaertssen vande Graeff, opgemaakt door notaris Ambrosius Sybille residerende te Antwerpen.Begunstigden waren o.a. Michiel en Jan Baptist Peeters, zijn zonen, zijn dienstbode, de kapel van O.L.Vrouw van de St. Jacobskerk te Antwerpen.05/09/1678
05/09/1678
70P.1/69.0.0"Rekeninghe van ontfanck en uijtgeef rakende de besettinghe van twelf brootproven en een Sondaghse misse beset door Heer Eduardo Peeters beginnende 16 julij XVi drij en negentigh ende ...". Betalingen en ontvangesten gedaan aan en door diverse personen. De meeste betalingen werden gedaan aan o.a. Elisabeth Romberts, Peeter Linthout, Barth. Cox en de heren de Eerw.Heer Lenaerts, Plattebors en Caneel.16/07/1693
16/07/1693
71P.1/70.0.0Op verzoek van de erfgenamen van wijlen Eduard Peeters hebben de gezworen erfscheiders, Philip de Swert en Jean vanden Eynde een inventaris en waardebepaling opgemaakt van huizen, gronden gelegen te Lillo, Antwerpen, Zandvliet, Oorderen welke eigendom waren van bovenvermelde Eduard Peeters.24/01/1680
24/01/1680
72P.1/71.0.0Eduard Peeters is schuldig aan de weduwe van Abraham van Hembeecq aan kooppenningen ten bedrage van 1.980,13 gulden.01/01/1600
31/12/1699
73P.1/72.0.0Juan De Henus bekent ontvangen te hebben, in naam van de erfgenamen van Juan Ferdinando de Victores (Sanvictores) en Magdalena de Vergnis, uit handen van Eduard Peeters de som van 207 gulden 2 stuivers voor verlopen van een jaarrente gestaan op het huis "de Prince Cardinael" gelegen in de Vuijlstraete te Antwerpen.01/01/1661
01/01/1661
74P.1/73.0.0D. Guijot, bekent ontvangen te hebben uit handen van Eduard Peeters voor vernieuwing van bescheiden rakende de 500 pond groot Vlaams welke gehypotheekt waren op het huis van kapitein Goethoff gestaan in de Vuijlstraet te Atwerpen.20/10/1656
20/10/1656
75P.1/74.0.0Juan de Henuse bekent ontvangen te hebben in naam van de erfgenamen van Juan Ferdinandes de Sanvictores en Magdalena De Vergnis uit handen van Eduard Peeters de som van 207 gulden 12 stuivers voor verlopen renten geconstitueert op het huis de Prince Cardinael.16/03/1666
16/03/1666
<<< < 2 3 4 5 6 7 8 > >>>
0.003 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM