De Val van Icarus van Bruegel is geraffineerde politieke satire [Lees hier het artikel].
Waarom Bruegels Dulle Griet nooit werd begrepen [Lees hier het artikel].


familie "Peeters - d'Aertselaer"

 
1375 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2017-11-18 15:35:18
#inventarisitembegindatum
einddatum
1351P.12/24.0.0rekenstaat aangaande uitbetaling van rente , 1800 gulden wisselgeld kapitaal. Mevr J. Peeters weduwe Nevelstijn Op de achterzijde detail van de betalingen. 03/02/1772
03/02/1772
1352P.12/25.0.0Lijst van betaalde poortgelden door weduwe De Raedemaeckers aan Mevr. Van Spanghe beginnende op 3 juli 1771 voor het vervoeren van hout . Gevalideer op 25/03/1772 .Totaalbedrag : 9 gulden 14 stuivers en 1 denier .25/03/1772
25/03/1772
1353P.12/26.0.0Vermoedelijk 18de eeuwse namenlijst , ongedateerd . Mevr. Alb. Van Den Cruijce, Mad. D'olmen delacoutaubois ,Wr. Gilles.dd/mm/yyyy
dd/mm/yyyy
1354P.12/27.0.0"Ontvangen bij mij ondergeteekende van Joannes Egidius Peeters heere van Artselaer Cleijdael ett. de somme van drij hondert guldens wisselgelt aan mij particulieretijd buijten de andere domestiequen gelaetenbij den testamente van wijlen vrouwe Maria theresia Peeters Baronne Douariere van Spangen de dato 6 april 1765 voor den Notaris Francois Bernard Beltens ende getuijgen alhier gepasseert .Actum in Antwerpen Februarij 1700 tweeenseventigh.00/02/1772
00/02/1772
1355P.12/28.0.0Betalingen gedaan door Barones Maria Theresia Peeters Van Spangen aan diverse kloostergemeenschappen van Antwerpen.01/01/1700
31/12/1799
1356P.12/29.1.0Lege enveloppe voorzien van een intacte rode lakzegel geadresseerd aan Madamme La Baronne De Nevelstein De vordestein La Douairiere Peeters à Anvers00/12/1757
00/12/1757
1357P.12/29.2.0Brief aan ? vanuit Kellersberg vanwege J.C.A. De Nevelstein waarin hij zijn medeleven betuigt aan zijn nicht bij het overlijden van de echtgenoot en tevens eidejaarswensen overmaakt. 08/12/1757
08/12/1757
1358P.12/30.0.0Brief aan ? vanuit ? vanwege ? Schrijver verwittigt dat zijn tante, Baronnes van Spangen gisteren is overleden. De tekst is gedeeltelijk verdwenen door vochtschade.01/01/1700
31/12/1799
1359P.12/31.0.0Brief aan "Le Messieurs Les Deputés des Etats du Paijs et Comté de hainant". Marie Theresie Paaters, douairiére heeft in haar testament alle meubilair nagelaten aan Philibert Francois Baron van Spangen.21/07/1772
21/07/1772
1360P.12/32.0.0"Joncker Joannes Egidius Peeters, heere van Artzelaer Cleijdael é sigh geinsinnueert vindende van de Requeste gevalideert voor civile aen joncker Theodoor de jonghe met consoorten supplianten op den 3 xber 1765 doet daer tegens seggen het naervolgende onder alle &.;".28/01/1766
28/01/1766
1361P.12/33.0.0"Joncker henricus Geelhand heere van Merxem Dambrugge & sich geinsinueert vindende van de requéste gevalideert voor Civile aen joncker Theodor de jonghe met consoorten supplianten op den 3 xbre laestleden, doet daer tegens seggen het naervolgende onder alle &a". Repliek tegen een verzoek van datum 7 maart 176528/01/1766
28/01/1766
1362P.12/34.0.0"Rejecterende sij joncker Theodoor de jonghe Raedt ende procureur Generael vanden Raede in vlaenderen; joncker Pieter Francois Reijaerts, joncker Amandus Benedictus Schoorman, den chevalier d'Orville ende voordere vaederlijcke hoirs ten sterfhuise van vrouwe Catharina helene de jonghe Baronesse van Kieseghem supplianten bij Requeste van den 14 januarij 1765 de twee geschriften gedient den 28 januarij lestleden van wegens ende op den naem van joncker henricus Geelhand heere van merxem ende joncker joannes Egidius Peeters heere van Aertselaer"14/02/1766
14/02/1766
1363P.12/35.0.0Brief aan ? vanuit Mechelen vanwege B.J. de Munck. Hij heeft instructies ontvangen m.b.o. het indienen van bezwaren tegen de heeren Keijaerts en de Jonghe, Procureurs generaal van de Raad van Vlaanderen, betreffende de nalatenschap van wijlen de baronnes van Kieseghem.15/02/1766
15/02/1766
1364P.12/37.0.0Papieren omslag met titel: "Lijfrente Tontine op den Armen van Antwerpen op het hooft van Vrouwe Mechtildis Francisca van den Cruijse compagne van d'heer Peeters, f: 12.".20/12/1769
20/12/1769
1365P.12/38.0.0Uittreksel uit een resolutie. Documenten in slechte staat.00/09/1774
00/09/1774
0.014 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM

   


Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.


Gesloten tot nader bericht.