De Val van Icarus van Bruegel is geraffineerde politieke satire [Lees hier het artikel].
Waarom Bruegels Dulle Griet nooit werd begrepen [Lees hier het artikel].


familie "Peeters - d'Aertselaer"

 
1375 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2017-11-18 15:35:18
#inventarisitembegindatum
einddatum
1336P.12/10.0.0Opmeting van eigendommen van Joannes Maes bestaande uit "huijsblock" , een hoeve , 4 percelen land, 2 percelen heide, een perceel polderland en "een stuck in den acker van Cloeck".01/01/1700
31/12/1799
1337P.12/11.0.0"Coopboeck van Dheer Peeters heere van Aertselaer Clijdael etc op De sekre condtie vercocht van den heer Baro Liddel vervaldagh bamis 1777" Openbare verkoop van 6 percelen land. Kopers waren : Peeter Jaspers ,Joseph Pontseel en Laureijs Speurmans . 01/10/1777
01/10/1777
1338P.12/11.1.0"Joncker Joannes Egidius Peeters heere van Aertselaer Cleijdael etc Debet aenden notaris Mertens". J.E.Peeters verzoekt: Jan Maes en de weduwe van Jan Simons tot het betalen van achterstallige huurgelden mer intresten .31/10/1777
31/10/1777
1339P.12/12.0.0Het betreft hier de beschrijving van 4 kopen. Koop 1: een stuck polderlant onder hoeve, koop 2: een stuck lant gelegen in den franschen wacht, koop 3: een stuck lants in den eeckerschen polder, koop 4: eene stede met huijs, stallingen, torfthuijs. 00/03/1775
00/03/1775
1340P.12/13.0.0" Joannes Maes den Jongen et uxor debent aen wethun van Echerens, Capellen en hoevenen". Afrekening ten bedrage van 66 gulden 8 1/2 stuivers als betaling van zegelrecht, het opmaken van akten en gepresteerde arbeid. Het document is ondertekend door P. Van Swede.20/02/1773
20/02/1773
1341P.12/14.0.0Notaris Jaq. Mertens verklaart ontvangen te hebben van Jan Maes den jongen de som van 66 gulden.01/12/1775
01/12/1775
1342P.12/15.0.0"Rentebrief van f:7000....wisselgelt ten behoeve Jon..Joannes Egidius Peeters heere van Artselaer Clijdael etc. tot laste van Joannes Maes den jongen cum uxore". Voor notaris Henricus Franciscus Verhagen, residerende te Antwerpen, is verschenen: Joannes Maes en Maria Catharina zijn echtgenote, verkopen aan J.E. Peeters mits betaling van 7000 gulden een erfelijke jaarrente ven 350 gulden, berustende een stenen huis, stallingen, een schuur, torfhuis, gronden en alle aangelegenheden, met nog een huis daarop gebouwd. Alles gelegen op grondgebied Kapellen 05/02/1773
05/02/1773
1343P.12/16.0.0Joannes Maes en zijn vrouw verklaren ontvangen te hebben de som van 7000 gulden wisselgeld voor notaris Verhagen, vanwege Jonker Joannes Egidius Peeters. Zie document P 12.15. 05/02/1773
05/02/1773
1344P.12/17.0.0Joannes Egidius Peeters ontvangt de som 1800 gulden uit handen van het echtpaar Maes-Jacops als voorafbetaling van een rente van 7000 gulden kapitaal wisselgeld, berustende op een stede gelegen onder Kapellen. 14/01/1773
14/01/1773
1345P.12/18.0.0"Verniewinge van constitutie eender rente van 7000 gulden: capital wisselgeld op eene stede onder Capellen & tot laste van Joannes Maes den Jongen ende Maria Catharina Jacobs sijne wettige huijsvrouwe in faveur van Joncker Joannes Egidius Peeters heere van Artselaer, Cleijdael & Register Hoevenen Littera B. foll: 53 et sequent." Met intacte blinddiepdruk zegel.13/02/1773
13/02/1773
1346P.12/19.0.0"Vernieuwinge van constitutie eender rente van f 1700 :- Capital wisselgelt op eene stede onder Capellen tot laste van Joannes Maes den Jongen ende Maria Catharina Jacobs sijne wettige huijsvrouwe in faveur van Joncker Joannes Egidius Peeters Heere van Artselaer , Cleijdael &, Register Litt B fol. 1760 et segg" Voor schepenen van Kapellen kwamen Petrus van Swede , klerk,gevolmachtigde van Joannes Maes den Jongen en Maria Catharina Jacobs wenke verklaren verkocht te hebben aan Joannes Egidius Peeters een jaarlijkse erfelijke rente van 350 guldens wisselgeld staande op :"Eerst op eene stede met huijsinge en schuere, stallinge,torffhuijs, als mede eene nieuwe huijsinge daer oppe gebouwt met steenhove, logien, ende steengelegh ende verdere edificien ..." Genaamd de Clijne Hoeve gelegen binnen Kapellen , voorzien van een intacte blinddiepdrukzegel . 09/02/1773
09/02/1773
1347P.12/20.0.0"Vernieuwinge eender Constitutie van Rente van f 7000: capital wisselgeld tot laste van Joannes Maes den Jongen ende Maria Catharina sijne huijsvrouwe in faveur van Joncker Joannes Egid Peeters heere van Aertselaer , Cleijdael ,& ...Eeckeren Regl.C.fol. 47 et segg" Voor schepenen van Ekeren kwam Petrus van Swede, klerk,gevolmachtigde van Joannes Maes den jongen en Maria Catharina Jacobs verklaren ontvangen te hebben de som van 5200 gulden samen met de som van 7000 gulden wisselgeld vanwege Joannes Egidius Peeters .13/02/1773
13/02/1773
1348P.12/21.0.0Afrekening in opdracht van Joannes Egidius Peeters voor het kappen van hot op grondgebied van Ranst en Brechem .Te betalen op "Baeffmise " van hetzelfde jaar.16/03/1772
16/03/1772
1349P.12/22.0.0Betalingsopdracht aan de parochie van St. Andries, St. Joris, de Borcht,St. Jacobs, de Confrerie van de zilen van St. Jacobs, O.L.V.Capelle in St. Jacobs, Iers College ,samen de som van 24 gulden. 01/01/1700
31/12/1799
1350P.12/23.0.0Brief aan ? vanuit Kellersberg vanwege J.C.A DeNevelstein,onderwerp :eindejaarswensen aan zijn kozijn .15/12/1756
15/12/1756
0.006 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM

   


Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.


Gesloten tot nader bericht.