De Val van Icarus van Bruegel is geraffineerde politieke satire [Lees hier het artikel].
Waarom Bruegels Dulle Griet nooit werd begrepen [Lees hier het artikel].


familie "Peeters - d'Aertselaer"

 
1375 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2017-11-18 15:35:18
#inventarisitembegindatum
einddatum
1321P.11/278.0.0Brief voor Joannes Eg. Peeters vanuit Amsterdam vanwege Pieter Cocqueel. Brief nog te vertalen ( Franse tekst). Een gedeeltelijke zwarte lakzegel is nog aanwezig. 16/06/1763
16/06/1763
1322P.11/279.0.0Brief voor ? vanuit ? vanwege de heer Oelebarre. Brief nog te vertalen ( Franse tekst). 01/01/1700
31/12/1799
1323P.11/280.0.0Brief voor Joes. E. Peeters vanuit Amsterdam vanwege Pierre Cocqueel. Brief nog te vertalen ( Franse tekst). 01/01/1700
31/12/1799
1324P.11/281.0.0Brief aan Joes. E. Peeters vanuitAmsterdam vanwege Pierre Cocqueel. Brief nog te vertalen ( Franse tekst). Een rode lakzegel is nog op de brief aanwezig.03/01/17..
03/01/17..
1325P.11/282.0.0Brief aan ? vanuit ? vanwege ?01/01/1700
31/12/1799
1326P.11/283.0.0Brief aan ? vanuit ? vanwege ?. Brief nog te vertalen ( Franse tekst). 14/05/1754
14/05/1754
1327P.12/1.0.0"Copije van transport van 25250 capitael rente op stadthuijs van Pervijs" verkoop van een rente.01/01/1700
31/12/1799
1328P.12/2.0.0Joannes Maes en zijn echtgenote verklaren te verkopen een stede met landen gelegen onder Kapellen, Ekeren en Ettenhoven aan de heer Peeters, Heer van Aartselaar en Cleydael. Zij betalen een kapitale renten ten bedarge van 7.000 gulden. Akte opgemaakt door notaris Jacques Mertens.12/09/1776
12/09/1776
1329P.12/3.0.0Betaling van 26 gulden en 18 stuivers. Het document is ondertekent door de heer Rutten. Deze som werd betaald door Eduard Peeters.24/02/1668
24/02/1668
1330P.12/4.0.0"Joannes Maes et uxor debent aen wethouderen van Ekeren, Kapellen en Hoevenen" Hij betaalde de som van 22 gulden 7 stuivers.08/03/1777
08/03/1777
1331P.12/5.0.0"Notitie van de geprovenierde penningen de vercochte erftgoederen van jan maes tot Kapellen" opbrengst van de verkoop van de stede en diverse stukken land ten bedrage van 6024 gulden en 11 3/4 stuivers".01/01/1700
31/12/1799
1332P.12/6.0.0 Voor Henri Francois Vergaegen , notaris te Antwerpen is verschenen Maria Magdalena Josepha Van Colen wed. Jonker Paulus Franciscus Joseph de Witte, oud aalmoezenier Antwerpen . Zij verklaart ontvangen te hebben vanwege Johannes Maes de jongen en Maria Catharina Jacobs de hoofdpenningen met intresten "beseth" op een stede met schuur, huis, stallingen en torfhuis , gronden en alle toebehoren gelegen onder Kapellen genaamd "de Cleijn hoeve". 05/02/1773
dd/mm/yyyy
1333P.12/7.0.0"Vernieuwinge van notariale cassatie eender rente van f 4300 guld wisselgeld in faveur van Joannes Maes den jongen et uxoris Reg Eeckeren Lille foll 140 e." Voor schepenen van Ekeren is gekomen Petrus van Swede als gemachtigde van Maria Magdalena J. van Colen wed. Paulus Franciscus de Witte . Zij verklaart ontvangen te hebben van Joannes Maes de hoofdpenningen met intresten bezet op een stuk land in de Roijhoeven onder Ekeren . De akte is voorzien van een intacte blinddiepdrukzegel . 13/02/1773
13/02/1773
1334P.12/8.0.0"Vernieuwinge van eene notariale cassatie eender rente van f 4300 guld capital wisselgeld in faveur van Joannes Maes den jongen ende Maria Catharina Jacobs sijne huijsvrouwe , register Hoevenen fol 101 et seg" Voor schepenen van Hoevenen verscheen Petrus van Swede gemachtigde van Maria Magdalena Josepha van Colen wed van Paulus Franciscus de Witte mbt op een notariele akte van cassatie waaruit blijkt dat zij ontvangen heeft de capitale penningen en verlopen van een rente van 4300 guld wisselgeld die Joannes Maes den jongen op 6 juli 1770 verleden heeft voor de wetshouders van Kapellen in het voordeel van M.M.J. van Colen . De akte is voorzien van een intacte blinddiepdrukzegel .13/02/1773
13/02/1773
1335P.12/9.0.0"Vernieuwinge van eene notariele cassatie eender rente van f 4300 guld in faveur van Joannes Maes den jongen ende Maria Catharina Jacobs sijne huysvrouwe". Register Capellen Lille C fol 147 et sequente Voorzien van een intacte blinddiepdrukzegel. Voor schepenen van Kapellen verscheen Petrus van Swede in naam van Maria Magdalena Josepha van Colen . Zij verklaart dat Joannes Maes den jongen en Maria Catharina Jacobs de notariale akte van cassatie afgelost en gekweten hebben de hooftpenningen met de verlopen op een rente van 4300 gulden cap. wisselgeld die de afkwijters verleden hebben op 6 juli 1770 .09/02/1773
09/02/1773
0.013 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM