Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief [Klik hier].


familie "Peeters - d'Aertselaer"

 
1375 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2017-11-18 15:35:18
#inventarisitembegindatum
einddatum
1246P.11/203.0.0Brief aan de heer Eliaers vanuit Ieper vanwege de heer Van Becelare. Zeer korte onduidelijke inhoud. Er valt niet uit te maken waarover de schrijver het heeft.24/09/1792
24/09/1792
1247P.11/204.0.0Brief aan de heer Van Lippeloo vanuit Ieper vanwege de heer Van Becelare. Hij heeft geen nieuws meer bekomen sinds zijn brief aan notaris Hermans.Het betreft vermoedelijk een zaak die verband houd met een mijnheer Van Stichele.24/07/1793
24/07/1793
1248P.11/205.0.0Brief aan de heer Van Lippeloo vanuit Ieper vanwege de heer Van becelare. Het betreft hier over een waarde van bepaalde panden e debetaling van taksen berustende op deze panden;20/08/1793
20/08/1793
1249P.11/206.0.0Brief aan de heer Van Lippeloo vanuit Ieper vanwege de heer F. De Coster. Hij meldt dat Chevalier Bonnaert voor de revolutie der Nederlanden het ambt van "Raed & ontvanger generaal van Sijne Majt. den keyser" bekleedde.Zijn broer, baron Bonaert bekleed het ambt van hoog baljuw.05/12/1791
05/12/1791
1250P.11/207.0.0Brief aan de heer Eliaerts vanuit Ieper vanwege de heer Van Becelare. Er is sprake van goederen welke afkomstig zijnvan een familie uit Ieper die inmiddels uitgestorven is. 05/12/1791
05/12/1791
1251P.11/208.0.0Brief voor de heer Eliaers vanuit Ieper vanwege de heer Van Becelare. Uit dit zeer korte briefje valt niet uit maken waarover de schrijver het heeft.27/08/1791
27/08/1791
1252P.11/209.0.0Brief voor de heer Eliaers vanuit Ieper vanwege de heer Van Becelare. Uit deze brief kan men niet opmaken waarover schrijver het heeft.11/08/1791
11/08/1791
1253P.11/210.0.0Brief aan de heer Eliaers vanuit Ieper vanwege de heer Van Becelare. Het betreft hier over het separeren van twee hofsteden.Er wordt ook gesproken over financiële aangelegenheden.23/05/1791
23/05/1791
1254P.11/211.0.0Brief aan de heer Eliars vanuit Ieper vanwege de heer van Becelare.De heer Nonaert heeft geprotesteerd tijdens een bijeenkomst van de erfgenamen wijlen de heer Stempels i.v.m. de verdeling van twee hofsteden.27/04/1791
27/04/1791
1255P.11/212.0.0Brief aan de heer Eliars vanuit Ieper vanwege de heer van Becelare.Het betreft hier de discussie over de verdeling van twee hofsteden.06/04/1791
06/04/1791
1256P.11/213.0.0Brief aan de heer Eliaers vanuit Ieper vanwege de heer van Becelare. Het betreft hier de onenigheid die er is tussen de erfgenamen van wijlen de heer Stempels m.b.o. twee hofsteden. Zonder de tegenberichten is er niet goed uit te maken waarover de schijver het heeft of wat er bedoeld wordt.12/01/1791
12/01/1791
1257P.11/214.0.0Brief aan de heer Eliaers vanuit Ieper vanwege de heer Van Becelare. Schrijver meld dat de heer vander Stichelen even is langs geweest maar naar Parijs is vertrokken. Na het congres zal hij terug langs komen. Hij zal enige tijd in de stad blijven i.v.m. het 'proponeren' van 2 hofsteden.08/10/1790
08/10/1790
1258P.11/215.0.0Brief voor de heer Steenecruys vanuit Ieper vanwege de heer van Becelare. Schrijver stuurt een copie van een gevraagt testament. Verder handelt de brief over verpachte landen en bomen die daarop staan. De verdere inhoud betreft de goederen welke in de nalatenschap zitten van wijlen de heer Stempels.01/02/1787
01/02/1787
1259P.11/216.0.0Brief aan notaris Huybrechts te Antwerpen vanuit Ieper vanwege de heer van Becelare.Schrijver meld het overlijden van de heer De Stempels, deken van de O.L.V. kerk van Huy. De overledene heeft zijn goederen testamentair nagelaten aan de heer Bonaert uit Doornik. De verdere inhoud van deze brief gaat over de verdeling van gelden en gronden. De heer van Becelare verwacht onenigheid tussen de nadere familie voor wat betreft deze nalatenschap. Zo worden nog als erfgenamen genoemd: de heer en mevr. Peeters, Anna Van Eelen en Gillis van Spangen.21/12/1786
21/12/1786
1260P.11/217.0.0Brief aan de heer Peeters d'Aertselaer vanuit Ieper vanwege de heer van Becelare. Hij meld het overlijden van de heer Destempels. Hij vraagt andere leden van de familie te contacteren.21/12/1786
21/12/1786
0.008 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM

   


Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.


Gesloten tot nader bericht.