"De ontmaskering van Dulle Griet" nog steeds verkrijgbaar. [Klik hier].


familie "Peeters - d'Aertselaer"

 
1375 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2017-11-18 15:35:18
#inventarisitembegindatum
einddatum
121P.1/120.0.0"Copie van Seeckere manuale obligatie" Margaretha de Groot, weduwe van Martin Huvian bekent ontvangen te hebben uit handen van Eduard Peeters, als principael voor deze obligatie, de som van 2.035 ponen Vlaams wisselgeld. De obligatiebrief was ondertekend door Susanne Huvian en Jan de Ban. van Colen.30/12/1669
30/12/1669
122P.1/121.0.0"Scheyde en deijlinghe van de goedere achtergelate bij Sr. Jan Bapta Peeters salig Tusse de kindre van Sr. M. Moens ende Jouffr Marie Tresie Peeters". Notyaris was Anthonie de Pieters uit Antwerpen. Beschrijving van gronden en huizen uit de nalatenschap van Jan Baptiste Peeters. Erfgenamen waren de kinderen van zijn zuster Anna Maria Peeters, Maria Theresia Peeters en Catharina Peeters gehuwd met Constantinus de Weerdt, stadssecretaris van Antwerpen.14/02/1688
14/02/1688
123P.1/122.0.0" "Houwelijckxsche voorwaerde van dhr Eduardo Peeters met jouffr Anna Govaertsen vande Graeff, 3 meert 1648". Notaris was Gijsbrecht de Coninck uit Antwerpen. In de akte worden verder nog vermeld: Jan Govaertsen vande Graeff gehuwd met Anna Moons, haar ouders, Adriaan en Michiel Moens, Jan Smeesters en Jan van Dienoir.03/03/1648
03/03/1648
124P.1/123.0.0Notarisakte opgemaakt door Ambrosius Sybille te Antwerpen. Verdeling van gronden en huizen afkomstig uit de nalatenschap van wijlen Eduard Peeters. Begunstigden waren o.a.: (Cavel A): de kinderen van wijlen Anna Maria Peeters gehuwd met Michiel Moens.(Cavel B): Michiel Peeters. (Cavel C): Maria Theresia Peeters. (Cavel D): Catharina Peeters gehuwd met Constantinus de Weerdt. (Cavel E): Jan Baptiste Peeters. 24/01/1680
24/01/1680
125P.1/124.0.0"Testament van wijlen dheer Eduardo Peetrs" opgemaakt door notaris Ambrosius Sybille uir Antwerpen. Eduard Peeters, weduwnaar van Anna Govaertsen vanden Graeff, begunstigde o.a.: de Kapel van het Hoogweerdighe Heijligh Sacrament in de Sint Jacobskerk, het Capittel van Sit Jacob, Bernaert Blommaert, Jan Baptiste-Michiel en Maria Theresia Peeters, zijn drie kinderen, Anna Maria Peeters, gehuwd met Michiel Moens, Catharina Peeters, gehuwd met Constant de Weerdt, Eduard Peeters, zoon van zijn zuster Anna Maria en zijn dienstbode in zijn testament. Er dienden wel 1.000 missen opgedragen te worden voor zijn zieleheil.05/09/1678
05/09/1678
126P.1/125.0.0Copie van de akte nr. 1/126. "Procuratie voor Alphonsede Gras, Heere van Bouchoutte in dato 4 mey 1659". Deze was gehuwd met Catharina van Houte. Het betreft hier een huis, eigendom van Catharina genaamt 'Den Schildt van Frankrijk' gestaan in de .lamijne Straete te Antwerpen en een huis gestaan in de Vuijlstraete, eigendom van Eduard Peeters.04/05/1659
04/05/1659
127P.1/127.0.0"Scabinale Quitantie van L 500 ...wisselgeld cum interesse uijtgegaen hebbende op de helfft van een huijs in de Vuijle Straete voor Eduard Peeters in dato 19 octob.1658" Schepenakte opgemaakt voor schepenen van Antwerpen. Eduard Peeters betaalt aan Andreas Mertens de som van 500 pond groot.19/10/1653
19/10/1653
128P.1/128.0.0Deze akten, de nrs. P1.128 tot en met P1.139, behoren tot één bundel en behandelen een zelfde zaak welke in verband staan met het echtpaar Eduard Peeters, gehuwd met Anna Govaertsen vanden Graeff. Deze akten dienen nog vertaald te worden. ( Franse tekst). De tekst zelf is vrij moeilijk te lezen.01/01/1600
31/12/1699
129P.1/129.0.0Zie map P.1/12801/01/1600
31/12/1699
130P.1/130.0.0Zie map P.1/12801/01/1600
01/01/1600
131P.1/131.0.0Zie map P.1/12801/01/1600
31/12/1699
132P.1/132.0.0Zie map P.1/12801/01/1600
01/01/1600
133P.1/133.0.0Zie map P.1/12801/01/1600
31/12/1699
134P.1/134.0.0Zie Map P.1/12801/01/1600
31/12/1699
135P.1/135.0.0Zie map P.1/12801/01/1600
31/12/1699
0.006 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM

   


Het archief is elke derde zaterdag geopend van 10u tot 16u.

Gesloten tot nader bericht