De Val van Icarus van Bruegel is geraffineerde politieke satire [Lees hier het artikel].
Waarom Bruegels Dulle Griet nooit werd begrepen [Lees hier het artikel].


familiearchieven

 
20844 artikels. | update 2023-05-31 11:19:31
#inventarisitembegindatum
einddatum
41A.10/40.0.0" Coopcedulle van Drij Stukken Lands gelegen onder den Dorpe van Aertselaer te saemen groot 3 B Salvo justo Voor den Borger J.B. Delfontaine. Publieke verkoop van drie aangeslagen percelen genaamd 'de Strepe'. De stukken werden gepacht door de heer De Roeck. Koper was Jean Baptiste Joseph Delfontaine.16/01/1795
16/01/1795
42A.10/41.0.0"Retrocessie van drij stukken land te samen groot drij bunder gelegen onder den Dorpe Van Aertselaer Voor J.B. Delfontaine". Voor notaris Joannes Josephus Hermans, residerende te Antwerpen is verschenen alle leden van den Comite van curatele over de goederen van absente personen. (Zij worden met naam vernoemd). Zij verklaren om het Quota bij elkaar te zoeken ten laste van de borgers Stier d' Aertselaer en Simon de Neuf D' Hooglande. Er werden stukken land en bos publiek verkocht, eigendom van bovenvermelde personen. Koper was Joannes Baptiste Delfontaine. Het betrof 3 stukken land genaamd 'de Streepe' en een schaar mast als bleek bos genaamd 'de Koukens'. onder Aartselaar gelegen. Een blinddiepdrukzegel is aanwezig.22/01/1795
22/01/1795
43A.10/42.0.0Rekening voor Henry Joseph Stier voor de inkoop van twee percelen land genaamd het Vorste en Klein Postveld gelegen onder Aartselaar, door het Comitè van Curatèle in de cotributie Militaria van de stad.01/01/1700
31/12/1799
44A.10/43.0.0" Transport van twee Stuckenxkens Land gelegen onder den Dorpe Van Aertzelaer groot 2 Bund 12 roeden In dato 11 feb 1795 Sub Notario J.G. Deelen". Voor notaris Joannes Gerardus Deelen, residerende te Antwerpen, zijn verschenen leden van het Comité van Curatele voor de goederen van absente personen welke huncontributie nog niet voldaan hebben. In hun functie laten zij openbaar verkopen op de Vrijdagmarkt te Antwerpen twee stukken land gelegen onder Aartselaar, genaamd 'het Vorste Postveld' groot 1B 100R en het 'Klijn Postveld' groot 312 R. Koper was Norbertus Pelgrims. Norbertus Pelgrims verkocht beide stukken onmiddellijk door aan Maria Sidonia Peeters, echtgenote van Henry Joseph Stier./11/9502
/11/9502
45A.10/44.0.0De erfgenamen van wijlen Petrus Jacobus Bosschaert zullen door notaris Balthasar Franciscus Eliaers in 3 zitdagen ten huize van Jacobus Segers doen verkopen: een stuk land genaamd 'het Voorste Sinkval', gelegen in de Sinkval onder Aartselaar. Een tweede stuk genaamd 'de Middelsten Sinkval', gelegen naast het vorige stuk. Christaen van Linden was koper van beide percelen. 25/06/1792
25/06/1792
46A.10/45.0.0'Goedenis bij vernieuwinge van seker stuk lande groot 220 roeden voor Christiaen van Linden Cum Sub'. Voor notaris Petrus Joannes Jaspers uit Antwerpen verschenen de leden van het Comité van Curatele over de goederen van absente personen welke niet voldoen aan hun quota voor de Franse Republiek. Zij verkopen pubkiek op de Vrijdagmarkt te Antwerpen een stuk land eigendom van Henry Joseph Stier. Kopers werden Christaen Van Linden en zijn vrouw Maria Hens voor de som van 370 gulden. 25/02/1795
25/02/1795
47A.10/46.0.0"Coop 263, Coopcedulle van Een stuk Lande gelegen onder Aertselaer groot 220 Roeden Voor C. Verlinden". Het perceel was in pacht door Christaein Van Lindden voor een jaarlijkse huurprijs van 23 gulden. Koper was Christiaen Verlinden uit Aartselaar wordt bedoeld Christiaen Van Linden. Het aangeslagen perceel werd openbaar verkocht in opdracht van het Comité van Curatéle over de goederen van absente personen van de stad Antwerpen. Het perceel was eigendom van Henry Joseph Stier.dd/mm/yyyy
dd/mm/yyyy
48A.10/47.0.0"Cessie Van Landen gelegen onder Aertselaar Voor Den Heere Charles Jean Stier". Voor notaris Joannes Geradus Deelen is verschenen: Christianus Verlinden en echtgenote Maria Hens, landbouwers uit Aartselaar. Zij verkopen voor de som van 108 fr. 84 ct. aan Charles Jean Stier een perceel land van 220 roeden gelegen onder Aartselaar.01/01/1700
31/12/1799
49A.10/48.0.0Afrekening voor Christiaen Verlinden voor een stuk land, groot 220 roeden en gelegen onder Aartselaar, dat hij kocht bij een publieke verkoop. Het aangeslagen perceel was voorheen eigendom van Henry Joseph Stier.01/01/1700
31/12/1799
50A.10/49.0.0Christaen Van Linden verklaart de som van 630 gulden ontvangen uit hebben uit handen van Maria Josepha Anthoinetta van Havre, echtgenote van Charles Jean Stier voor de aankoop van een perceel land, groot 220 roeden, gelegen onder Aartselaar.10/09/1802
10/09/1802
<<< < 2 3 4 5 6 7 8 > >>>
0.039 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM